Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Ruskí colníci na Slovensku

BRATISLAVA – 17. 11. 2014: Najbližšie tri dni hosti slovenskí colníci kolegov z Ruskej federácie. Témy sú rôzne – od spoločného boja proti porušovaniu colných predpisov až po systémy vzdelávania. 

V dňoch 17.11. – 19.11.2015 sa v Bratislave uskutoční bilaterálne rokovanie zástupcov
finančnej správy a Federálnej colnej služby Ruska. Ruskí colníci pod vedením generálneho riaditeľa Andreya Beliyaninova budú mať príležitosť sa oboznámiť so špeciálnou technikou, ktorú využíva finančná správa pri odhaľovaní nedovoleného nakladania s rádioaktívnym materiálom, ako aj pri odhaľovaní nezákonných dovozov tovaru na územie Slovenskej republiky. Súčasťou programu bude aj diskusia na témy ako vzdelávanie v podmienkach Finančnej správy SR a Federálnej colnej služby Ruska, spolupráca pri boji proti obchádzaniu colných predpisov pri dovoze tovaru, ktorý bol objednaný cez internet, dohoda TIR a jej uplatňovanie v Slovenskej republike a v Ruskej federácii a pod. 

Cieľom návštevy je najmä prehĺbenie spolupráce v colnej oblasti medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Výmena informácii a odovzdanie skúseností medzi zástupcami finančnej správy a Federálnej colnej služby Ruska v oblasti colnej spolupráce bude mať veľký význam v boji proti porušovaní colných predpisov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 193 kB]

(16. 11. 2015)

Archív tlačových správ