Preskočiť na hlavný obsah

Pozornosť budeme venovať aj salónom krásy

BRATISLAVA, 03.09.2020: Finančná správa vyhodnotila augustovú akciu „Turista“, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, a teda vydávanie pokladničných dokladov na turisticky zaujímavých miestach. Vzhľadom na vysoké percento zistených porušení bude finančná správa v takýchto kontrolných akciách pokračovať. Počas septembra sa sústredí najmä na prevádzky poskytujúce skrášľovacie procedúry, manikúru, pedikúru, kozmetiku, vlasovú starostlivosť a pod., a to v rámci akcie „Beauty“. To však neznamená, že v pozornosti bude mať len salóny krásy. Naopak, kontrolovať bude naďalej aj všetky ostatné prevádzky.

Finančná správa vykonala v auguste tohto roka 930 kontrol eKás u podnikateľov v rámci akcie "Turista". Zameraná bola najmä na kontroly kúpalísk, stánkov, bufetov, turistických centier či okolí prírodných vodných plôch a turistických atrakcií.

„Ukázalo sa, že 52% podnikateľov bolo poctivých a pokladničné doklady vydávali svojim zákazníkom. Naopak, 48% z nich systém eKasa obchádzalo. „Ukázalo sa, že 52% kontrolovaných podnikateľov, ktorí používajú registračné pokladnice, je poctivých podnikateľov,. Z tohto nálezu vidíme, že 48% podnikateľov je nepoctivých a zadržiava daň z pridanej hodnoty, ktorú by za normálnych okolností museli odviesť. Poctiví sa tak dostávajú do veľkej konkurenčnej nevýhody voči tým nepoctivým," zhodnotil minister financií Eduard Heger. „Finančná správa však jasne ukázala, že takýto stav tolerovať nechce,“ doplnil minister Heger.

Veľmi negatívnym zistením je aj to, že niektorí kontrolovaní nepoctiví podnikatelia, ktorí systém obchádzali, žiadali aj o pomoc štátu v čase koronakrízy. „V zlom rozpoložení sme prijali informáciu, že z tých 447 podnikateľov, teda z tých 48 %, ktorí si neplnili svoje povinnosti voči štátu, bolo 177 subjektov takých, ktorí zároveň počas obdobia koronakrízy požiadali štát o finančnú pomoc. Na jednej strane peniaze štátu neodvádzali, na druhej strane však neváhali požiadať o to, aby im štát peniaze dal," vysvetlila prezidentka finančnej správy Daniela Klučková. Nešlo pritom o malé sumy. Celkovo v rámci pomoci títo podnikatelia dostali viac ako 444 000 eur.

Prezidentka finančnej správy Daniela Klučková zároveň zhodnotila, že celá akcia bola pre štát užitočná: „Účel sme splnili, lebo tržby sa do evidencie dostali. Vzrástli nám príjmy počas obdobia kontroly. Keď sme porovnávali týždeň predtým, ako sa urobila kontrola, s týždňom, kedy bola kontrola, tak vzrástli tržby o 19%. U tých subjektov, kde sme zistili porušenia, po kontrole vzrástol počet vydávania dokladov o 50%. Môžeme zhodnotiť, že celkovo bola akcia pre nás a pre štát užitočná."

Pre pomerne vysoké percento zistených porušení bude finančná správa v takýchto akciách pokračovať. Najbližšie sa sústredí na služby skrášľovacích salónov. V rámci akcie "Beauty“ sa kontrolóri zamerajú na kozmetické, kadernícke salóny, manikérky, pedikérky a pod. To však neznamená, že iným prevádzkam nebude venovať pozornosť. Naopak, kontrolovať bude aj naďalej aj iné sektory, vrátane podnikateľov, ktorých kontrolovala aj v rámci akcie „Turista“.

Cieľom finančnej správy však nie je udeľovať pokuty. Preto počas kontrol budú príslušníci finančnej správy pôsobiť aj preventívne, napríklad len svojou vizuálnou účasťou pri dotknutých prevádzkach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 285 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 09. 2020)

Archív noviniek