Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebiteľské balenia liehu skončili v čističke odpadových vôd

BRATISLAVA – 11.4.2013: Viac ako 9 000 kusov spotrebiteľských balení liehu skončilo v čističke odpadových vôd. Lieh zabezpečil Colný úrad Trnava.

Nakoľko majiteľ neodstránil pochybnosti o kvalite liehu, ktoré viedli k jeho zabezpečeniu, prepadol tento tovar v prospech štátu a Colný úrad Trnava pristúpil k jeho likvidácii.

V zmysle daňového poriadku správca dane môže zabezpečiť vec nevyhnutne potrebnú na preukázanie skutočnosti pri správe daní. Toto opatrenie sa využije najmä vtedy, ak chýba riadne preukázanie spôsobu nadobudnutia veci, ich množstva, ceny, kvality alebo riadneho usporiadania finančných povinností v súvislosti s ich dovozom alebo nákupom.

Likvidáciou liehu sa zo strany trnavských colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia spotrebiteľa.

(11. 04. 2013)

Archív noviniek