Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Na východnej hranici sa v novom školiacom stredisku vo Vyšnom Nemeckom konal medzinárodný seminár o výmene informácií pri obchodovaní so strategickými druhmi tovaru medzi silovými zložkami

MICHALOVCE – 28. 5. 2015: V novom školiacom stredisku finančnej správy vo Vyšnom Nemeckom sa v dňoch 27.-28.5.2015 uskutočnil Ad Hoc seminár na medzinárodnej úrovni zameraný na výmenu informácií pri obchodovaní so strategickými druhmi tovaru medzi silovými zložkami. Seminár organizuje Finančná správa Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí USA, Veľvyslanectvom USA v Bratislave, Európskou komisiou, Federálnym úradom pre ekonomiku a kontrolu exportu Nemeckej spolkovej republiky a jeho cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi príslušnými  zložkami štátnych správ pri kontrole exportu so strategickými druhmi tovarov.

V dňoch 27.5.2015 a 28.5.2015 sa v novozriadenom školiacom stredisku finančnej správy na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké uskutočnil Ad Hoc Seminár zameraný na výmenu informácií pri  obchodovaní so strategickými druhmi tovarov medzi silovými zložkami. Seminár organizuje finančná správav spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí USA, Veľvyslanectvom USA v Bratislave, Európskou komisiou, Federálnym úradom pre ekonomiku a kontrolu exportu Nemeckej spolkovej republiky.Seminára sa zúčastnili zástupcovia colných správ a orgánov zodpovedných za vydávanie vývozných licencií desiatich členských štátov EÚ: Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny, Gruzínska a Moldavy.

Cieľom seminára je zlepšenie medzinárodnej spolupráce silových zložiek jednotlivých krajín a zefektívnenie ich vzájomnej komunikácie pri kontrole exportu strategických druhov tovarov najmä tzv. tovarov „dual-use“, teda tovaru dvojakého použitia, čo sú výrobky, softvér a technológie bežne používané na civilné účely, ale ktoré môžu mať vojenské využitie, alebo môže prispieť k šíreniu zbraní hromadného ničenia.

Kontrola vývozu, tranzitu a sprostredkovania tovaru dvojakého použitia je kľúčovým nástrojom, ktorý prispieva k medzinárodnému mieru a bezpečnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(28. 05. 2015)

Archív tlačových správ