Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

SEPA o dva dni aj u nás

Cieľom projektu SEPA (v preklade Jednotná oblasť platieb v eurách) je medzinárodné zosúladenie platobných systémov. To znamená rovnaké pravidlá pre vnútroštátne a cezhraničné úhrady a inkasá v rámci celej Európskej únie. Na Slovensku je za projekt zodpovedná Národná banka Slovenska.

Výhody SEPA pocítia už od februára najmä firmy obchodujúce so zahraničnými spoločnosťami. Bude im stačiť jeden účet na všetky transakcie, ktoré robia v eurách a zriadiť si ho môžu v ktorejkoľvek SEPA krajine. Všetky platby, ktoré uhradia do zahraničia, budú na účte danej firmy tak rýchlo, ako keby to uhrádzali v rámci Slovenska.

Na portáli finančnej správy je možné v ponuke rýchle odkazy v časti „Platenie daní“ v rámci všeobecných informácií realizovať prevod účtu do formátu IBAN.
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani

Užívatelia portálu sú na zmenu informovaní formou nasledovného upozornenia:

Upozornenie:
Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR.

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2).

Vyššie uvedené upozornenie sa nachádza aj pri jednotlivých daniach v časti „Zaplatenie dane“ alebo „Finančné vyrovnanie“.

Krajiny SEPA - Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte,Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 146 kB]

(30. 01. 2014)

Archív noviniek