Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

SEPA - Single Euro Payments Area

Bratislava – 15. 01. 2014: Aj finančná správa je súčasťou európskeho projektu SEPA – od februára 2014 bude preto potrebné v rámci platieb pre finančnú správu zadávať číslo účtu v tvare IBAN. Nový tvar čísla účtu v sebe zahŕňa identifikáciu krajiny, banky aj čísla účtu.

Cieľom projektu SEPA (v preklade Jedna európska platobná zóna) je medzinárodné zosúladenie platobných systémov. To znamená rovnaké pravidlá pre vnútroštátne a cezhraničné úhrady a inkasá v rámci celej Európskej únie. Na Slovensku je za projekt zodpovedná Národná banka Slovenska.

Na portáli finančnej správy je možné v ponuke rýchle odkazy v časti „Platenie daní“ v rámci všeobecných informácií realizovať prevod účtu do formátu IBAN.

Užívatelia portálu sú na zmenu informovaní formou nasledovného upozornenia:

Upozornenie:

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.
Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR.

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2).

Vyššie uvedené upozornenie sa nachádza aj pri jednotlivých daniach v časti „Zaplatenie dane“ alebo „Finančné vyrovnanie“.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(15. 01. 2014)

Archív tlačových správ