Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

V septembri podajú daňovníci posledné daňové priznania

BRATISLAVA – 24. 09. 2013: Finančná správa očakáva na konci septembra posledných 733 daňových priznaní. Takmer 21 000 subjektov oznámilo v tomto roku správcovi dane odklad lehoty na podanie daňového priznania. Viac ako 700 z nich si lehotu žiadosťou predĺžilo ešte o ďalšie tri mesiace, až do konca septembra. Termín na splnenie si tejto povinnosti je 30. 9. 2013.

Odložiť si lehotu na podanie daňového priznania oznámením si mohol v tomto roku občan či podnikateľ, ktorého súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Daňovníci si mohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

Predĺženú lehotu bolo možné v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť o ďalšie tri kalendárne mesiace (teda spolu o pol roka) a to na základe žiadosti, podanej príslušnému správcovi dane. Daňový úrad vydal rozhodnutie o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Do tohto dátumu je potrebné daň aj uhradiť.

Z vyše 850 fyzických aj právnických osôb ktoré si žiadosťou predĺžili lehotu, daňové úrady vyhoveli rozhodnutím 773 subjektom. Väčšina z nich si povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň musí splniť do konca septembra. Zo 733 subjektov je 729 občanov a v 44 prípadoch ide o právnickú osobu.

(24. 09. 2013)

Archív tlačových správ