Preskočiť na hlavný obsah

Uplynulá sezóna v páleniciach

ŽILINA – 10. 08. 2023: Za uplynulé výrobné obdobie, ktoré trvalo od 1.7.2022 do 30.6.2023, vyrobili pálenice určené na pestovateľské pálenie ovocia v Žilinskom kraji takmer 315 tis. l a. alkoholu. V domácom prostredí za rovnaký čas evidovaní súkromníci legálne vypálili len tesne nad 48 l a. destilátu.

Kým predpovede na nastávajúcu sezónu pre pálenice nie sú priaznivé, tú uplynulú možno zaradiť medzi lepšie. Svedčí o tom množstvo pálenky vyprodukovanej v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia Žilinského kraja za výrobné obdobie od začiatku júla 2022 do konca júna 2023, ktoré predstavuje číslo takmer 315 tis. l a. (litre čistého 100% alkoholu). Za posledné 4 roky je najvyššie. Napríklad oproti obdobiu rokov 2019/2020 je skoro trojnásobné. Pod vývoj sa podpísala aj predchádzajúca dobrá úroda ovocia.

Opačná situácia je s legálnym pálením v domácnostiach. Napríklad tento rok využili možnosť vypáliť si pálenku doma len traja súkromní výrobcovia destilátu z kraja, ktorí z minuloročnej úrody ovocia vyrobili 36,5 l a. a minulý rok len jeden vypálil necelých 12 l a. destilátu. Túto činnosť vykonávali na základe potvrdenia vydaného colným úradom.

Na Slovenku je aktuálne evidovaných celkovo 59 súkromných výrobcov destilátu. Z nich je zo Žilinského kraja 9 a tí spolu od roku 2019, od kedy vznikla takáto možnosť, doteraz vypálili 106 l a.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 08. 2023)

Archív noviniek