Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Kontrola v „shisha“ baroch nedopadla najlepšie

BRATISLAVA – 07.12.2018: Colníci z Colného úradu (CÚ) Bratislava kontrolovali v uplynulých týždňoch podniky predávajúce tabak do vodných fajok, kde sa dá tento tabak aj vyfajčiť. V „shisha“ baroch zistili  viaceré porušenia zákona a zaistili viac ako 10 kg tabaku do vodných fajok.

Bratislavskí colníci kontrolovali celkovo sedem prevádzok nachádzajúcich sa v hlavnom meste, v ktorých sa predáva i fajčí tabak do vodných fajok. Zistili, že predávaný tabak nespĺňal zákonné podmienky. Nebol totiž označený kontrolnými známkami, čím vzniklo podozrenie o riadnom preukázaní jeho pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia. Takéto zistenia sa týkali všetkých kontrolovaných prevádzok. Colný úrad preto zabezpečil počas kontroly spolu viac ako 10 kg tabaku do vodných fajok.

CÚ Bratislava upozorňuje, že tabak do vodných fajok podlieha spotrebnej dani z tabakových výrobkov rovnako ako „klasický“ tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Z tohto dôvodu sa na jeho distribúciu, označovanie a predaj vzťahujú rovnaké podmienky ako na klasický tabak. Predaj tabaku do vodných fajok sa musí realizovať len v uzatvorených spotrebiteľských baleniach označených slovenskou kontrolnou známkou, ktorú vydáva registrovaným podnikateľom Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Predaj tabaku do vodných fajok z otvoreného spotrebiteľského balenia je preto zakázaný. Podnikatelia, ktorí ho takto predávajú, sa vystavujú hrozbe pokuty vo výške od 50 až do 10 000 eur. Vzhľadom na výsledky zistení bude CÚ Bratislava pokračovať v takýchto kontrolách.

Colníci tiež opätovne varujú pred následkami zhabania tovaru. Ak daňový subjekt v zákonnej lehote neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k jeho zadržaniu, prepadne a stáva sa majetkom štátu. CÚ je potom povinný ho zničiť, pričom náklady na likvidáciu znáša osoba, ktorej colníci tovar zabezpečili.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 12. 2018)

Archív noviniek