Preskočiť na hlavný obsah

Silvestrovská tombola a dane

BRATISLAVA – 02. 01. 2015: Nie každá výhra podlieha zdaneniu. Na druhej strane netreba zabúdať, že niektoré výhry sa zdaňujú a výhercom po ich nadobudnutí plynú isté povinnosti. Šťastlivci, ktorí sa dočkajú výhry v silvestrovskej tombole, by si to mali preveriť.

Zdaňovať sa nemusia výhry v lotériách a podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa zákona o hazardných hrách (individuálnej licencie ministerstva financií alebo obce). Sú to napríklad hry Loto, Joker, Keno, hazardné hry v kasínach či dostihové stávky. Rovnako sa nezdaňujú obdobné výhry zo zahraničia.

Za ustanovených podmienok sa nezdaňujú ani prijaté ceny a výhry, ktoré neprevyšujú hranicu 350 eur, ak získaná cena alebo výhra tento zákonom stanovený limit prevýši, zdaní sa len príjem presahujúci danú sumu. Platí to vtedy, ak cenou a výhrou je cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania a cena zo športovej súťaže (neplatí to u profesionálnych športovcov).

Ak nie sú splnené hore uvedené podmienky, ide o zdaniteľný príjem. Ak cena alebo výhra nesúvisí s výkonom závislej činnosti daňovníka, s jeho podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou, s príjmom z kapitálového majetku, potom sa táto výhra alebo cena považuje za „ostatný príjem".

Výhry z tombol

Tombola je hazardnou hrou podľa zákona o hazardných hrách. Za hazardné hry sa ale nepovažujú tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur. Výhry v tombole nie sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby, nakoľko podľa zákona o hazardných hrách nie sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona, ale na základe všeobecnej licencie.

Spôsob zdanenia výhier a cien

Výhry v lotériách a ostatné ceny a výhry, ktoré nie sú oslobodené od dane, sú ostatnými príjmami. Takéto peňažné výhry sa zdaňujú zrážkovou daňou a nepeňažné výhry, napríklad televízor, zahraničný zájazd či dokonca automobil, sa zdaňujú osobne prostredníctvom daňového priznania. Povinnosť podať daňové priznanie si výherca vyhodnotí vo vzťahu k úhrnu jeho zdaniteľných príjmov v príslušnom kalendárnom roku vrátane príjmov zo závislej činnosti. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 vznikne vtedy, ak uvedený úhrn príjmov za rok 2014 presiahne sumu 1 901,67 eur.

Výhry u zamestnávateľa

Ak ste zamestnanec, zdanenie sa týka aj cien a výhier, keď súťaž vyhlási napríklad váš zamestnávateľ. V tomto prípade sa však zdaní iba hodnota takej ceny prevyšujúcej hranicu 350 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB]

(02. 01. 2015)

Archív noviniek