Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodná kontrolná akcia Sinkron 2022

BRATISLAVA – 27.09.2022: Finančná správa má za sebou ďalšiu medzinárodnú kontrolnú akciu. Začiatkom septembra sa v územnom obvode Colného úradu Nitra, Colného úradu Bratislava a na povodí rieky Dunaj uskutočnila v spolupráci s Národnou daňovou a colnou správou Maďarska kontrolná akcia Sinkron. Cieľom trojdňovej akcie bolo odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, kontrola prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a kontrola tovaru podliehajúceho zákazom a obmedzeniam.

Príslušníci finančnej správy sa počas kontrolnej akcie zamerali na viaceré oblasti. Kontrolovali dodržiavanie pravidiel prepravy tovaru podliehajúceho Dohode o ADR, tovar podliehajúci spotrebným daniam ako aj zákazom a obmedzeniam. Cieľom kontroly bola aj medzinárodná výmena skúseností medzi slovenskými a maďarskými colnými a daňovými orgánmi.

Celkovo vykonali 418 kontrol nákladných a osobných motorových vozidiel aj za pomoci služobných psov a udelili  10 blokových pokút. Väčšinou išlo o prípady, kedy vodiči nepreukázali potrebné doklady, alebo im chýbalo potrebné technické vybavenie, či licencia. Pomocou mobilného detekčného systému merali radiačné žiarenie 144-krát.

Len na hraničnom priechode Čunovo- Rajka príslušníci finančnej správy vykonali 177 kontrol osobných, nákladných vozidiel či autobusov a podarilo sa im zaistiť aj desiatky kusov napodobenín obuvi či oblečenia.

Príslušníci finančnej správy okrem vnútroštátnych kontrol vykonávali hliadkovú činnosť za pomoci Dopravného úradu a maďarských kolegov aj na vodnom toku rieky Dunaj, kde v rámci kontroly nákladných plavidiel nezistili žiadne porušenie predpisov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 09. 2022)

Archív noviniek