Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Slovensko nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil

BRATISLAVA, 21.09.2018: Slovensko v žiadnom prípade nie je preclievacím hubom pre podhodnotený textil, ako sa to snaží naznačiť opozícia. Nárast dovezených textilných výrobkov na prelome rokov 2017 a 2018 finančná správa zastavila a prijala potrebné opatrenia na jeho opätovné zníženie.

Finančná správa zverejňuje oficiálne štatistiky Eurostatu týkajúce sa textilných výrobkov a obuvi v kapitole 61 – 64 Colného sadzobníka. Z grafov jednoznačne vyplýva, že Slovensko nie je preclievacím hubom textilu a obuvi, ako sa to snaží naznačiť opozícia.

V mesiacoch december 2017 až február 2018 sme zaznamenali zvýšený dovoz položiek, ktoré sa predtým nepreclievali. Finančná správa však nárast objemu dovezeného tovaru identifikovala, príliv podhodnoteného tovaru zachytila a nastavila rizikové profily dokopy na viac ako 400 tovarových položiek. V deklarácii, ktorá upravuje spoločný postup v rámci V4, je ich len približne 120. Okrem toho sme obmedzili množstvo preclievaného tovaru na dennej báze.

Z grafov [.pdf; 103 kB; nové okno] jednoznačne vidieť, že čo sa týka objemu dovezeného tovaru, Slovensko patrí v porovnaní s ostatným krajinami V4 ku krajinám s najnižším objemom tovaru. Opatrenia teda zabrali. V žiadnom prípade teda nie je pravda, že Slovenská republika by sa opäť stala preclievacím hubom pre podhodnotený ázijský tovar.

Dovozy textilných výrobkov kapitoly 61 až 64 pôvodom z Číny pre vybrané krajiny

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 09. 2018)

Archív noviniek