Preskočiť na hlavný obsah

Nový skener vo Vyšnom Nemeckom

MICHALOVCE – 13.8.2021: Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v týchto dňoch panuje čulý stavebný ruch. Finančná správa pripravuje technickú infraštruktúru na inštaláciu nového stacionárneho skenera. Cieľom je zmodernizovať hraničný priechod tak, aby sa zvýšila priepustnosť, zvýšila efektívnosť kontrol a priniesli sme aj lepšie služby pre našich klientov. 

Prioritou finančnej správy je zabezpečiť prebudovanie hraničného priechodu na moderný hraničný colný terminál spĺňajúci náročné európske štandardy. Cieľom je zvýšiť úroveň colnej kontroly a odhaľovania nelegálneho dovozu tovaru na územie EÚ. Snahou finančnej správy je zabezpečiť v čo najväčšom rozsahu ochranu finančných záujmov SR a EÚ. Nasadenie najmodernejšej technológie v kombinácii s kvalifikovanými ľudskými zdrojmi zabezpečí zvýšenie súčasnej kapacity priepustnosti nákladných vozidiel minimálne o polovicu, čo prispeje k vyššej efektivite procesu colného dohľadu. 

Hraničný priechod Vyšné Nemecké bude mať nový stacionárny inšpekčný skenovací systém (ISS). Súčasné stavebné práce sú zamerané na vyvýšenie podlahy, čím sa umožní zvýšenie plošnej účinnosti skenovania, riešenie odvádzania nahromadenej vody z návesov skenovaných vozidiel a zabudovania zdviháka na kontrolu osobných a úžitkových vozidiel, tak aby bolo možné dôkladne skontrolovať celé vozidlo. Zaujímavosťou je spôsob osadenia novej technológie skenovacieho systému žeriavom cez strechu skenovacej haly na koľaje. Strechu bolo kvôli tomuto úkonu potrebné čiastočne rozobrať. Zároveň sa uskutočňujú stavebné úpravy a inštalačné práce v miestnosti operátorov, v ktorej budú umiestnené ovládacie prvky a riadiace a vyhodnocovacie jednotky systému. 

Finančnej správe sa podarilo zaobstarať nový ISS prostredníctvom verejného obstarávania, pričom starý ISS bol demontovaný. Prijali sme však opatrenia, aby aj v čase rekonštrukcie bola zabezpečená plynulosť kontrol a odhaľovanie nelegálneho tovaru. Okrem využívania mobilného RTG systému bol posilnený výkon fyzických kontrol. V prípade potreby je tovar aj vyložený, aby bol rozsah kontroly dostatočný a na kontrolu sú využívané technické prostriedky a zariadenia dislokované v hale určenej na podrobné kontroly. Intenzívne sú využívané aj služobné psy.

Inštalácia nového skenovacieho systému a rekonštrukcia s tým súvisiacej infraštruktúry by mala byť dokončená v auguste. Aktuálne sa pripravuje fáza testovacej prevádzky. V prípade jej úspešného ukončenia, splnenia všetkých podmienok a získania nevyhnutných povolení, by predpokladaný termín spustenia nového ISS do obvyklej prevádzky nemal presiahnuť začiatok posledného štvrťroka 2021.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 08. 2021)

Archív noviniek