Preskočiť na hlavný obsah

Nový skener vo Vyšnom Nemeckom už funguje

MICHALOVCE – 4.9.2021: Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké už funguje nový skener na kontrolu dopravných prostriedkov. Slávnostne ho uviedol do prevádzky minister financií Igor Matovič spolu s prezidentom finančnej správy Jiřím Žežulkom. Spustením nového skenera finančná správa prispieva k naplneniu cieľa modernizácie hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici v snahe zvýšiť efektívnosť colných kontrol, zabrániť nezákonnému dovozu tovaru a priniesť lepšie služby podnikateľským subjektom a cestujúcim.

Hraničný priechod Vyšné Nemecké má nový stacionárny inšpekčný skenovací systém (ISS). Počas dvoch mesiacov boli zrealizované nevyhnutné stavebné úpravy na kontrolnej hale skenera a prispôsobenie technickej infraštruktúry novej technológii. Finančná správa vnímala potreby cestujúcej verejnosti aj podnikateľov. Nový skener nielenže prispeje k zefektívneniu kontrol, ale aj k zvýšeniu priepustnosti hraničného priechodu. „Nasadenie najmodernejšej technológie v kombinácii s kvalifikovanými ľudskými zdrojmi zabezpečí zvýšenie súčasnej kapacity priepustnosti nákladných vozidiel minimálne o 50%. Súčasne sa vďaka novému skeneru zvýši efektivita skenovacieho procesu a zvýši sa úroveň colných kontrol. Ochrana finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, ktoré patria nám všetkým, musia byť pre nás prioritou,“ skonštatoval v sobotu počas slávnostného uvedenia skenera do prevádzky prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Podujatia sa zúčastnil spolu s ním aj minister financií Igor Matovič. 

Finančnej správe sa podarilo zaobstarať nový ISS prostredníctvom verejného obstarávania. Skener bol vysúťažený za 3.420.000 eur, pričom z tejto sumy bolo 1 800 000 Eur z grantu EÚ v rámci programu HERCULE III. Zvyšná čiastka bola vyfinancovaná zo štátneho rozpočtu.

Počas stavebných úprav bolo potrebné vykonať vyvýšenie podlahy, čím sa umožnilo zvýšenie plošnej účinnosti skenovania, vyriešiť odvádzanie nahromadenej vody z návesov skenovaných vozidiel a zabudovanie zdviháka na kontrolu osobných a úžitkových vozidiel, tak aby bolo možné dôkladne skontrolovať celé vozidlo. Zaujímavosťou bolo osadenia novej technológie skenovacieho systému žeriavom cez strechu skenovacej haly na koľaje. Strechu bolo kvôli tomuto úkonu potrebné čiastočne rozobrať. Zároveň boli zrealizované aj stavebné úpravy a inštalačné práce v miestnosti operátorov, v ktorej sú umiestnené ovládacie prvky a riadiace a vyhodnocovacie jednotky systému.

Inšpekčný skenovací systém sa bude využívať na skenovanie nákladných a osobných automobilov. Princíp jeho fungovania spočíva vo využívaní zväzku lúčov röntgenového ionizujúceho žiarenia vznikajúceho v elektrónovom lineárnom urýchľovači systému. Ten preniká skenovaným objektom a pomocou elektronických modulov vytvára digitálny obraz objektu, ktorý sa prenáša na monitory v miestnosti operátorov. Tu sú skeny následne vyhodnocované prostredníctvom špecializovaného softwaru. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 09. 2021)

Archív noviniek