Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Daňové úrady skenujú tisícky daňových priznaní

BRATISLAVA – 08. 04. 2016: Daňové úrady v uplynulých dňoch otvorili tisícky obálok s daňovými priznaniami a oznámeniami o odklade daňových priznaní. Priebežné čísla hovoria o tom, že už teraz sme naskenovali o 30 000 daňových priznaní viac ako o takomto čase vlani.

Všetky dokumenty, ktoré daňovníci podali v papierovej forme (daňové priznania, oznámenia o odklade daňového priznania) pracovníci daňových úradov skenujú a do informačného systému finančnej správy pre správu daní idú elektronicky. Potom ich spracujú a vykonajú ďalšie úkony z nich vyplývajúce – napríklad vrátenie preplatkov na účty daňovníkov. Tento rok je termín na vyplatenie preplatkov do 10. mája 2016.

Počty naskenovaných daňových priznaní, ktoré prijala finančná správa v papierovej forme (k 31. 3. 2016):

Druh DP 2014 2015 2016
DP PO 27 149 33 062 33 247
DP FO A 280 739 349 733 373 058
DP FO B 222 514 265 693 273 157
Spolu 530 402 648 488 679 462

Skenujeme aj oznámenia o odklade daňového priznania, ktorých je tento rok tiež viac, ako vlani.

Daňovník k 7.4.2014 k 7.4.2015 k 4.4.2016
Fyzická osoba 68 351 61 472 73 611
Právnická osoba 49 384 66 026 75 181
Spolu 117 735 127 498 148 792

Na záver ešte pripomeniem elektronicky prijaté daňové priznania do polnoci posledného marcového dňa.

Názov DP Január 2016 Február 2016 Marec 2016 Spolu
DP PO 805 9 967 83 308 94 080
DP FO A 14 88 718 820
DP FO B 1 061 10 469 57 725 69 255
Spolu 1 880 20 524 141 751 164 155

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(08. 04. 2016)

Archív tlačových správ