Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Školenia k elektronickej komunikácii pokračujú

BRATISLAVA - 04.12.2018: Pre veľký úspech školení k elektronickej komunikácii vyhlásila finančná správa ďalšie termíny školení na túto tému. Školenia sa v týchto dňoch konajú v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Blíži sa termín na podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (január 2019), rovnako ako daňových priznaní k dani z príjmu (marec 2019).

Finančná správa chce pomáhať svojim klientom, a preto zorganizovala ďalšie bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov. Tí majú od 1. júla tohto roku zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa konajú v týchto dňoch v troch mestách na Slovensku - v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave.

Cieľom finančnej správy je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto nielenže výrazne zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku, ale zároveň pokračuje aj v školeniach, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Prvé školenia na túto tému sa konali ešte v máji – júni 2018. Pre veľký úspech finančná správa pripravila ďalšiu sériu týchto bezplatných školení. Súčasťou školenia sú aj praktické ukážky registrácie na portáli finančnej správy či samotného podávania dokumentov, teda praktické príklady z praxe. Aj tento raz školia odborní lektori priamo z finančnej správy. Daňovým subjektom predvedú jednotlivé kroky názorne na obrazovkách, naživo, priamo v testovacom prostredí.

Finančná správa je pripravená v prípade záujmu od daňových subjektov vyhlásiť aj ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Svoj záujem môžu daňové subjekty prejaviť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. V prípade dostatočného počtu záujemcov vie finančná správa školenia k elektronickej komunikácii vyhlásiť aj v novom roku, ešte pred termínom podávania daňových priznaní k dani z príjmu.

 Aktuálne prebiehajúce školenia k el.komunikácii:

Košice Colný úrad,Komenského 39/A 3.12.2018
Banská Bystrica Colný úrad,Partizánska cesta 17 4.12.2018
Bratislava Daňový úrad,Ševčenkova 32 5.12.2018

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

 

(04. 12. 2018)

Archív noviniek