Preskočiť na hlavný obsah

Školenia k elektronickej komunikácii majú úspech

BRATISLAVA – 22.05.2018: Už približne 80 záujemcov absolvovalo školenia k elektronickej komunikácii. Spätná väzba je pozitívna, účastníci školenia oceňujú. Ďalšie školenia budú pokračovať. Na jednotlivé termíny je ešte stále možné prihlásiť sa.  

Finančná správa chce pomáhať svojim klientom a preto organizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Prvé takéto školenie sa uskutočnilo v pondelok 21.mája v Bratislave, druhé dnes (22.mája) v Banskej Bystrici. Ďalšie školenia sú  naplánované vo viacerých termínoch až do 6. júna.

Povinná elektronická komunikácia čaká od 1. júla na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Finančná správa preto pre nich pripravila sériu bezplatných školení, na ktorých majú možnosť oboznámiť sa s témou povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou. Súčasťou školenia sú aj praktické ukážky registrácie na portáli finančnej správy či samotného podávania dokumentov, teda praktické príklady z praxe. Školenia sa konajú postupne vo viacerých termínoch v troch slovenských mestách - v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Školia odborní lektori priamo z finančnej správy.

„Našim cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Na školeniach sa preto dozvedia všetko potrebné,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Na prvých termínoch sa zišla rôznorodá skupina daňových subjektov. Niektorí, ktorí ešte vôbec nepracovali s portálom finančnej správy, ale aj takí, ktorí už v minulosti portál používali a chcú vedieť či s ním pracujú správne. Z vyjadrení účastníkov je zrejmé, že im veľmi vyhovuje, keď im lektori z finančnej správy jednotlivé kroky ukazujú názorne na obrazovkách, naživo, priamo v testovacom prostredí. Účastníci školení kladú lektorom veľa otázok a množstvo z nich vedia vyriešiť priamo na mieste v rámci prestávok. Spätná väzba je teda pozitívna.

Na zostávajúce školenia je potrebné sa prihlásiť formou zaslania všeobecnej prihlášky, ktorú treba zaslať čo najskôr na e-mailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Prihlásiť sa je možné aj prostredníctvom stránky www.skolenia.sk. Maximálny počet účastníkov na jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít, prihlasovanie na zostávajúce termíny je stále otvorené.

Školenia sa začínajú o 9.00 hodine. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Prehľad všetkých termínov školení:

 

Bratislava

 

Daňový úrad, Ševčenkova 32

 

21.5.,   28.5., 4.6.

 

Banská   Bystrica

 

Colný úrad, Partizánska cesta 17

 

22.5.,   29.5.,5.6.

 

Košice

 

Colný úrad, Komenského 39/A

 

30.5., 6.6.


 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 05. 2018)

Archív noviniek