Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Školíme kolegov v boji proti pašovaniu

VYŠNÉ NEMECKÉ – 14. 4. 2016: Colníci slovenskej finančnej správy patria v oblasti odhaľovania najmä rádioaktívnych materiálov medzi renomovaných špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdávajú pravidelne svojim kolegom z domova i zo zahraničia. Slúži na to nové tréningové centrum zriadené na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

 Bulhari, Maďari, Moldavci, Rumuni, Ukrajnici a Slováci. Rôznorodá skupina colníkov a ďalších odborníkov sa v uplynulých dňoch školila v našom stredisku vo Vyšnom Nemeckom. Okrem finančnej správy sa na organizácií už tradične podieľalo Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Školenie je zamerané na odhaľovanie nezákonnej prepravy rádioaktívneho materiálu, biologických a chemických látok, ktoré môžu byť použité na výrobu zbraní hromadného ničenie. Začalo v pondelok 11. apríla 2016. Účastníci zo zahraničia budú u nás do zajtra 15. 04. 2016. Školiteľmi sú americkí špecialisti. 

 S podporou americkej vlády zriadila finančná správa vo Vyšnom Nemeckom školiace stredisko pre odhaľovanie nelegálnej prepravy na území SR. Teoretickú časť školení absolvujú jeho účastníci v učebni vybavenej interaktívnou tabuľou, notebookmi, softvérom vyhodnocujúcim snímky z rôznych skenovacích zariadení aj tlmočníckou technikou. Praktická časť môže následne pokračovať priamo na hranici alebo v colnom vnútrozemí. Americká strana poskytla na základné vybavenie školiacej miestnosti sumu 34 393,01 USD (30 444,68 eur).

 Finančná správa disponuje modernými stacionárnymi aj mobilnými zariadeniami a systémami na odhaľovanie nelegálnej prepravy tovaru a osobitne rádioaktívnych látok, a to pre všetky druhy dopravy. Väčšina z nich sa nachádza aj na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Cieľom nového školiaceho strediska je poskytnúť moderný priestor pre efektívny výcvik colníkov, policajtov či zahraničných kolegov, ktorý spája teóriu s praxou v jednom tréningovom centre. Školiace stredisko s kapacitou 30 účastníkov a prekladateľov bude k dispozícii pre nové školiace programy, zahraničnú výmenu skúseností v rámci EÚ ako aj školenia a tréning zahraničných kolegov vrátane krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Naši špecialisti sú pripravení na výučbu v anglickom aj v ruskom jazyku.

 Spoluprácu s americkou vládou datujeme od roku 2000, a to prostredníctvom spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí USA a Ministerstvom energetiky USA v rámci programov Exportných kontrol (Export Control and Border Security) a Prevencie nelegálnej prepravy nukleárnych látok (Second Line of Defense) / Bezpečnosti hraníc a zákazu šírenia zbraní hromadného ničenia. Táto spolupráca vyústila v roku 2006         v podpísanie „Memoranda o spolupráci pri predchádzaní nedovoleného nakladania s jadrovým a iným rádioaktívnym materiálom“ medzi Ministerstvom energetiky USA a vtedajším Colným riaditeľstvom SR. Od roku 2007 je Slovensko zaradené v rámci programu už ako rozvinutá krajina. Za ostatných osem rokov dosiahla hodnota poskytnutého daru sumu viac ako 1,7 milióna eur.

 Najdrahšie darované prístroje a vybavenie:

 

MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 + RTG MB VAN 902

216 101,14

2006

DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

123 874,26

2007

DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

101 581,82

2007

DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN

178 174,16

2009

DETEKČNÝ SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

  84 849,26

2009

 Medzi významné aktivity v rámci spolupráce s americkou vládou patria aj školenia s medzinárodnou účasťou, vrátane špecialistov z FBI akými boli napr. Seminár zameraný na koordináciu  bezpečnostných zložiek v prípade pašovania rádioaktívneho materiálu na alebo cez územie SR a jeho prípadné následné využitie v rámci teroristického útoku, ktorý sa konal na Colnom úrade Michalovce v dňoch 8.-12. februára 2010 ale aj Medzinárodné školenie colníkov na odhaľovanie rádioaktívneho a nukleárneho materiálu pri kontrolách cestných dopravných prostriedkov a kontajnerov, ktoré sa konalo v dňoch 11.-15. novembra 2013.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB; nové okno]

(14. 04. 2016)

Archív tlačových správ