Preskočiť na hlavný obsah

Slávnostné udelenie čestných uznaní WCO

BRATISLAVA–28.1.2013: Prezident finančnej správy  František Imrecze pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva (26. január ) odovzdal na pôde Finančného riaditeľstva SR do rúk nominovaných osobností z radov colníkov a obchodnej sféry čestné uznania Svetovej colnej organizácie (World Customs Organization „WCO“). Tieto ocenenia sú prejavom čestného uznania práce ľudí, ktorí svojou každodennou činnosťou prispievajú k budovaniu a naplneniu cieľov Svetovej colnej organizácie.

Pri tejto slávnostnej príležitosti boli dnes 28. januára 2012 slávnostne odovzdané Čestné uznania Svetovej colnej organizácie schválené generálnym tajomníkom WCO p. Kunio Mikuriya osemnástim colníkom  a jednému zástupcovi z obchodnej sféry, ktorý je zástupcom obchodnej spoločnosti, ktorá spolupracuje s finančnou správou v oblasti špecializovaných servisných služieb pre röntgenové zariadenia. 

Súčasný generálny tajomník WCO p. Kunio Mikuriya pre tento rok 2013 určil ako hlavnú myšlienku tohtoročného  Medzinárodného dňa colníctva tému  „Innovation for Custom progress“ – „Modernizáciou pre rozvoj colníctva“. Príkladom pre naplnenie týchto cieľov sú aktivity v spojitosti s uľahčovaním obchodu prostredníctvom modernizácie v oblasti výberu ciel a daní, presadzovania práva a bezpečnosti. Výsledkami takejto modernizácie majú byť lepšie a efektívnejšie organizácie, ktoré svojou činnosťou zabezpečia dodržiavanie právnych predpisov, a v neposlednom rade zefektívnia boj proti páchaným podvodom s cieľom ochrany ekonomík a spoločnosti. 

Svetová colná organizácia – WCO bola založená v roku 1952 a patrí k nezávislým medzivládnym organizáciám  s celosvetovým zastúpením. Jej poslaním je zvyšovať výkonnosť a efektívnosť colných orgánov, ochrana spoločnosti a zefektívnenie vyberania ciel, daní a iných platieb a poplatkov. Prostredníctvom aktivít WCO dochádza k uľahčovaniu colných procesov a v neposlednom rade k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce. WCO prispieva  k sociálnej a ekonomickej prosperite národov jednotlivých členských štátov WCO. Slovenská republika prevzala členstvo vo WCO 1. januára 1993. V súčasnosti WCO združuje 179 krajín sveta, ktoré predstavujú vyše 90% podiel celosvetového obchodu.  

(28. 01. 2013)

Archív noviniek