Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Za služobné auto sa platí aj počas „PN - ky“

BRATISLAVA – 30. 7. 2013: Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel neovplyvní práceneschopnosť, voľné dni, ani nedostatok pracovných príležitostí.

Podľa zákona o miestnych daniach, daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Faktory ako sezónne práce, alebo nedostatok pracovných príležitostí ju neovplyvňujú.

Jedným zo znakov podnikania je okrem iného aj sústavné vykonávanie činnosti. Z tohto dôvodu prerušenie činnosti pre

  • práceneschopnosť,
  • sezónne práce podnikateľa,
  • nedostatok pracovných príležitostí,
  • z dôvodu voľných dní (sobota, nedeľa, sviatok)

podnikanie nezaniká, ale naďalej trvá. Počas uvedeného prerušenia činnosti, aj keď sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel a daňová povinnosť nezaniká.

Na základe uvedeného, ak vozidlo bolo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí daň za celý kalendárny rok vo výške ročnej sadzby dane v súlade so všeobecne záväzným nariadením príslušného vyššieho územného celku.

(30. 07. 2013)

Archív noviniek