Preskočiť na hlavný obsah

Cielený softwarning pomáha pri výbere daní

BRATISLAVA – 18.01.2024: Finančná správa upozornila koncom minulého roku formou softwarningu 885 daňových subjektov, že výsledok daňovej kontroly DPH môže mať vplyv na výšku ich dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe takto zaslaných upozornení subjekty dobrovoľne dodatočne priznali viac ako 2,3 milióna eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,2 milióna eur.

Zasielanie softwarningových správ pomáha finančnej správy pri lepšom výbere daní. Upozornenia zasiela do elektronických schránok daňových subjektov na portáli finančnej správy (PFS) a umožňuje im tak splniť si svoje daňové povinnosti dobrovoľne. V decembri minulého roka sme zaslali subjektom v rámci siedmej etapy 885 softwarningových upozornení, u ktorých bola vykonaná daňová kontrola DPH za zdaňovacie obdobie rokov 2018 až 2022 s nálezom nad 2 000 eur. Týmto spôsobom sme ich upozornili, že výsledok daňovej kontroly DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. 

Na základe upozornení zaslaných v predchádzajúcich šiestich etapách oslovené daňové subjekty podali 169 dodatočných daňových priznaní k dani z príjmov, ktorými dobrovoľne zvýšili priznanú daňovú povinnosť o viac ako 2,3 milióna eur a zároveň dobrovoľne znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,2 milióna eur. U daňových subjektov, ktoré nereagovali na zaslané upozornenie, a bol u nich najväčší predpoklad nesplnenia daňových povinností, boli vykonané daňové kontroly. Z doteraz ukončených daňových kontrol dane z príjmov u týchto subjektov bol dosiahnutý nález v sume vyššej ako 9 miliónov eur. 

Finančná správa zasiela softwarningové upozornenia do elektronických schránok daňových subjektov na PFS od konca roka 2017. Zasielanie týchto oznámení považuje za dôležitý nástroj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a zároveň slúžia ako benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 3 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 01. 2024)

Archív noviniek