Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Ďalší softwarning pre eKasu

BRATISLAVA, 07.05.2019: Finančná správa rozposlala softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorých sa týka projekt eKasa. Vyzvala ich na čo najskoršie podanie žiadosti o pridelenie kódu.

Finančná správa rozposlala približne 150 000 daňovým subjektom, u ktorých eviduje nezrušené aspoň jedno DKP ERP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), informatívne upozornenie týkajúce sa projektu eKasa. V upozornení informuje, že podnikateľ je od 01. júla 2019 povinný používať na evidenciu prijatých tržieb pokladnicu eKasa klient, t.j. buď online registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Zároveň v oznámení vysvetľuje, že žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. V žiadosti podnikateľ vyznačí, že žiada o pridelenie kódu pokladnice a zároveň môže prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o zrušenie DKP súčasne používanej elektronickej registračnej pokladnice. Finančná správa upozorňuje, že daňové kódy elektronických registračných pokladníc, ktoré nebudú zrušené do 30. júna 2019 na základe oznámenia podnikateľa, budú celoplošne zrušené k 1. júlu 2019.

Cieľom zaslaného informatívneho upozornenia je výzva tým podnikateľom, ktorí ešte nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, na podávanie žiadostí o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient zo strany daňového subjektu čo najskôr. A to aj v prípade, ak si svoju pokladnicu chce podnikateľ zinicializovať až neskôr. Finančná správa v zaslanom upozornení preto vyzýva, aby si daňovníci nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu a tradičnému náporu posledných dní pred nástupom eKasy. V ozname tiež finančná správa dodáva, že ak medzičasom podnikateľ už podal Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, môže považovať oznámenie za bezpredmetné. Týmto podnikateľom zároveň oznámením poďakovala, že si svoju povinnosť už splnili.

Zaslanie softwarningového upozornenia je ďalším z komunikačných nástrojov, ktoré finančná správa využíva pre posilnenie informovanosti o projekte eKasa.

O projekte softwarning:

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela pravidelne už od konca roka 2017 vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 218 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 05. 2019)

Archív noviniek