Preskočiť na hlavný obsah

Už viac ako 6 miliónov softwarningov

BRATISLAVA – 19.08.2021: Finančná správa svojim klientom už rozposlala viac ako 6 miliónov softwarningových (priateľských) upozornení. Najviac správ mesačne odchádza k upozorneniu na daňové nedoplatky.  

Finančná správe úspešne pokračuje v proklientskom prístupe k daňovým subjektom. Od spustenia celého projektu koncom roka 2017 rozposlala daňovým subjektom už 6 147 217 miliónov softwarningových (priateľských) oznámení, aby ich upozornila na dôležité zmeny, aktualizácie či na existenciu nedoplatku. Aj takýmto spôsobom daňovníkov informuje o ich  povinnostiach, aby im pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám, pokutám či chybám. 

Počet odoslaných upozornení sa každým rokom zvyšuje. Len za minulý rok finančná správa poslala 1 412 998 priateľských oznamov. V tomto roku ich zatiaľ celkovo poslala 1 327 702. Finančná správa spustí nový softwarning v priemere každé dva mesiace. Najviac správ pritom odchádza pravidelne mesačne k daňovým nedoplatkom. 

Finančná správa považuje zasielanie týchto oznámení za dôležitý nástroj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Správy sú zasielané elektronicky a slúžia ako benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 08. 2021)

Archív noviniek