Preskočiť na hlavný obsah

Obrovský kontraband cigariet skončil v spaľovni

BRATISLAVA – 30.05.2018: Pod dozorom colníkov sa dnes zlikvidovalo v bratislavskej spaľovni viac ako 1,6 milióna spotrebiteľských balení cigariet značky YESMOKE. Išlo o časť cigariet, ktoré colníci zaistili v januári 2013 u právnickej osoby v Galante. Výška úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje takmer 3 milióny eur.

Početný kontraband zo záchytu spred piatich rokov prepravovali bratislavskí colníci do spaľovne dva dni. Išlo celkovo o 1 614 779 spotrebiteľských balení cigariet značky YESMOKE. Výška úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 2 961 504,69 eur. Likvidácia mala svoj presný postup. Najskôr sa cigarety pomleli, vysypali do zbernej jamy, odkiaľ túto surovinu technickým zariadením premiestňovali do spaľovacích kotlov.

Spotrebiteľské balenia cigariet prepadli v prospech štátu v decembri 2014 rozhodnutím, ktoré vydal Colný úrad Bratislava, pričom jeho zákonnosť potvrdil Najvyšší súd SR.. Zabezpečili ich z dôvodu, že zo strany daňového subjektu nebol na základe predložených dôkazov riadne preukázaný spôsob ich nadobudnutia a  zdokladované finančné povinnosti v súvislosti s ich predajom. Ak colný úrad zabezpečí  tovar a daňový subjekt v zákonnej lehote neodstráni pochybnosti, colný úrad rozhodne o jeho prepadnutí a tovar sa stáva majetkom štátu. Colný úrad je potom povinný ho zničiť. Náklady likvidácie znáša osoba, ktorej colníci tovar zadržali. 

K zabezpečeniu uvedeného veľkého množstva kartónov nelegálnych cigariet došlo v januári 2013 počas miestneho zisťovania u právnickej osoby v Galante. Vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy v júni 2014 vzniesol obvinenie voči dvom osobám pre zločin nezaplatenia dane a poistného a prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, spolupáchateľstvom podľa Trestného zákona. Aby sa vyhli plateniu daní a postihu za takéto konanie, sfalšovali viacero dokumentov. Časť obchodného podielu a výkon funkcie konateľa previedli na tri roky mŕtvu osobu. So sfalšovanými podpismi doručili colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Spoločnosť ale daň nezaplatila, čím bol ukrátený štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 05. 2018)

Archív noviniek