Preskočiť na hlavný obsah

Nelegálny tovar skončil v spaľovni

BRATISLAVA – 28.12.2021: Colný úrad (CÚ) Bratislava zlikvidoval počas tohto roka tovar v celkovej hodnote 1,63 milióna eur. V bratislavskej spaľovni skončili zaistené cigarety, tabak, lieh, textil, obuv, parfumy, ale aj airsoftové zbrane. Nelegálne nadobudnutý tovar nemôže byť poskytnutý na charitatívne účely.

Pod dozorom príslušníkov finančnej správy sa tento rok zlikvidovalo v bratislavskej spaľovni množstvo zadržaného tovaru v celkovej hodnote 1,63 milióna eur. Daný tovar bol zaistený pri hraničných kontrolách, v poštovej, leteckej preprave, počas prehliadok automobilov, skladových priestorov, predajní či trhovísk. Išlo o tovar podliehajúci spotrebnej dani (cigarety, tabak i lieh), ako aj porušujúci práva duševného vlastníctva, ktorý prepadol v prospech štátu.

CÚ Bratislava počas roka uskutočnil šesť likvidácií, pri ktorých sa spálilo celkom 85 992 spotrebiteľských balení cigariet, 110 litrov liehu, 50 897 kusov textilných výrobkov, obuvi, parfumov, hračiek, kabeliek, bižutérie i 26 kilogramov tabaku do vodných fajok. Zaujímavosťou bol napríklad záchyt airsoftových zbraní s príslušenstvom v množstve 559 kusov, 1 752 kusov ložísk či približne 2 000 kusov železných obuškov a ručných útočných zbraní typu boxer. Aj tie skončili v spaľovni.

Finančná správa pripomína, že zadržaný tovar nie je možné poskytnúť na charitatívne účely, pretože ide o rizikový tovar najmä z hľadiska ohrozenia zdravia verejnosti, nie je jasný jeho pôvod, zloženie, obsah či kvalita materiálov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 12. 2021)

Archív noviniek