Preskočiť na hlavný obsah

Zaistený tabak zhorel v spaľovni

MICHALOVCE – 04.08.2023: Colný úrad Michalovce zlikvidoval zákonným spôsobom zaistený a prepadnutý tovar v hodnote viac ako 945 700 eur. V spaľovni skončili cigarety, tabaková surovina aj falzifikáty textilu a obuvi zaistené príslušníkmi finančnej správy pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru.

Likvidácia tabakových výrobkov, tabakovej suroviny a tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva bola zrealizovaná termickým spracovaním, teda spálením v spaľovni odpadov, pod dohľadom správcu dane. Zlikvidovaných bolo celkom 588 392 ks cigariet, 17 586 kg tabaku a tabakovej suroviny a 9 ks napodobením značkového textilu a obuvi. Celková hodnota zlikvidovaného tovaru predstavuje viac ako 945 700 eur.

Zlikvidovaná nespracovaná tabaková surovina v množstve 17 580 kg, ktorej hodnota predstavuje viac ako 879 000 eur, bola zaistená príslušníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy v roku 2019 v priemyselnom areáli v Michalovciach, kde bola odhalená nelegálna výrobná linka na cigarety. Uznesením okresného súdu bola tabaková surovina zhabaná.

Väčšina zlikvidovaných tabakových výrobkov, klasických cigariet aj bezdymových tabakových výrobkov, bola príslušníkmi finančnej správy z Colného úradu Michalovce zaistená na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, a to pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov ich nezákonným dovozom. V colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí SR pri kontrolách mobilnými hliadkami bolo dôvodom zaistenia porušenie daňových predpisov tým spôsobom, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo osoba nevedela preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia.

Povinnosť zničiť zaistené a prepadnuté tabakové výrobky, tabak a tabakovú surovinu vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. V prípade cigariet aj tabaku neprichádza do úvahy žiadny iný spôsob zničenia.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 08. 2023)

Archív noviniek