Preskočiť na hlavný obsah

Spoločný boj proti podvodom

BRATISLAVA – 21.1. 2021: Finančná správa a Generálna prokuratúra SR sa dohodli na užšej spolupráci. Po dohode s Policajným zborom ide o ďalšiu spoluprácu štátnych inštitúcií v boji proti daňovým podvodom. Koordinovane budú postupovať proti daňovým únikom a tunelovaniu verejného majetku. Jeho súčasťou bude vytvorenie Jednotky na boj proti daňovým únikom.

Finančná správa a Generálna prokuratúra posilňujú boj proti daňovým podvodom. Ide o ďalšie posilnenie spolupráce po dohode o užšej spolupráci s Policajným zborom. Jednotka bude pomáhať pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti, znižovaní daňových únikov či odstraňovaní karuselových podvodov. Na jej vytvorení sa dnes dohodli prezident finančnej správy Jiří Žežulka a generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ma utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov bojovať proti daňovej trestnej činnosti, legalizácii a zaisťovaním výnosov z trestnej činnosti, ktoré sú jednou zo základných priorít prokuratúry, a to iným spôsobom, ako tomu bolo doposiaľ,“ uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Po dnešnom rokovaní som presvedčený, že sa blíži doba, keď sa daňová trestná činnosť prestane vyplácať. Naša spolupráca pomôže efektívne objasňovať a nekompromisne trestne stíhať daňové delikty, ktoré oberajú spoločnosť o obrovské finančné zdroje,“ presvedčený je prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Najvyšší predstavitelia oboch inštitúcií sa zhodli, že je potrebné urobiť legislatívne úpravy, ktoré prispejú k zefektívneniu boja proti daňovej trestnej činnosti, zvlášť z pohľadu právnej úpravy účinnej ľútosti, ako aj rozsahu a výšky škody pri daňových trestných činoch. Operatívna spolupráca medzi finančnou správou a Generálnou prokuratúrou SR bude riešiť aj trestno-právnu súvislosť určovania daní podľa pomôcok a prevodov daňových subjektov na tzv. biele počas výkonu daňovej kontroly.

Obe inštitúcie si tiež chcú vymieňať vzájomné skúsenosti pri odhaľovaní daňových únikov, ako aj zlepšiť vzdelávanie príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy a prokurátorov a posilniť inšpekciu finančnej správy v boji s „vnútorným nepriateľom“.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 01. 2021)

Archív noviniek