Preskočiť na hlavný obsah

Spolupráca rezortu vnútra a finančnej správy na hraniciach sa zintenzívni

Sobrance - 04.05.2021: Kontrola a synchronizácia výkonu hraničných a colných kontrol na priechodoch na schengenskej hranici s Ukrajinou a dohoda o vyššej úrovni spolupráce medzi Prezídiom PZ a Finančnou správou SR boli cieľom pracovnej cesty v Sobranciach v utorok 4. mája 2021, ktorej sa zúčastnili minister vnútra SR Roman Mikulec, prezident PZ Peter Kovařík, prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Robert Gucký.

Východná hranica s Ukrajinou si podľa ministerstva vnútra, polície i finančnej správy zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. V súčasnosti sa ako problém javí napríklad zlyhávanie interných procesov, či dlhé čakacie doby v nákladnej aj osobnej doprave.

Východnú hranicu tiež čaká viacero rekonštrukcií, vďaka ktorým sa zefektívni práca zložiek PZ.

  • Finančná správa v spolupráci s MV SR vytvorí na hraničnom priechode Vyšné Nemecké ďalších 9 vybavovacích miest pre cestujúcich v osobnej doprave.
  • MV SR zavedie nový elektronický zaznamenávací systém Entry - Exit. Zabezpečí sa aj rozšírenie kamier na hraničných priechodoch a vo vybavovacích boxoch, ktoré budú prepojené na PZ a FS s uchovaním záznamu 90 dní.
  • Od roku 2022 bude na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a Ubľa pracovať 18 policajtov zo stáleho zboru Frontex, ku ktorým pribudne expert na kradnuté motorové vozidlá. Polícia bude spoluprácu s finančnou sprývou rozvíjať v oblastiach spoločného výkonu služby, spoluprácou operatívnych orgánov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Kriminálneho úradu finančnej správy.

„Pre odhaľovanie a vyšetrovanie protiprávnej činnosti je mimoriadne dôležité rozvíjať spoluprácu s finančnou správou. V tomto roku sa preto uskutoční niekoľko organizačných zmien v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície, vďaka ktorým dôjde k zvýšeniu efektivity riadenia a manažovania hraníc," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Spoločným cieľom je odstrániť korupciu, zlepšiť boj proti nelegálnej migrácii a pašovaniu tovaru, ako aj posilniť inšpekčnú činnosť. „Ochrana východnej hranice pred nelegálnou migráciou, dovozom zakázaných látok a odstránenie korupcie je našim spoločným cieľom. Za finančnú správu môžem povedať, že sme k tomu urobili prvé kroky. Plánujeme personálne posilniť hraničný priechod Vyšné Nemecké ako aj obstarať novú techniku. Máme veľký záujem, aby sa východná hranica stala výkladnou skriňou," skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Zintenzívnenie spolupráce víta aj Prezident PZ, Peter Kovařík: „Prepojenie Policajného zboru a finančnej správy je nevyhnutnou súčasťou nielen boja s daňovými deliktami, ale taktiež aj boja s nelegálnou migráciou a trestnou činnosťou, ktorá je so štátnou hranicou spojená. Bolo preto potrebné vidieť na vlastné oči, ako východná hranica funguje. Nastavíme systém spolupráce tak, aby odzrkadľoval potreby a problémy dnešnej doby.“

MV SR bude zároveň v období rokov 2021-2022 plniť úlohy uložené Stratégiou európskeho integrovaného riadenia hraníc. Ide najmä o dodávku prístrojov na nočné videnie - infra prístrojov a termokamier, terénnych motorových vozidiel, štvorkoliek, tiež dronov a bezpilotných zariadení potrebných pre výkon hraničného dozoru.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 05. 2021)

Archív noviniek