Preskočiť na hlavný obsah

Úspešná spolupráca štátnych inštitúcií pomáha klientom

BRATISLAVA, 09.01.2020: Finančná správa a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ešte v lete 2018 posilnili svoju spoluprácu s cieľom skvalitniť služby pre klientov. Prepojili svoje call centrá. Vďaka tomu zjednodušili vybavovanie dopytov klientov len v roku 2019 v približne 2 000 prípadoch. Občania tak vďaka takejto spolupráci dostávajú lepšie služby.   

Klienti štátnych inštitúcií môžu od leta 2018 jednoduchšie vybavovať svoje požiadavky. Zabezpečuje im to prepojenie Call centra finančnej správy a Ústredného kontaktného centra slovensko.sk. Ak má napríklad klient finančnej správy, ktorý podáva podanie na finančnú správu, problém s inštalačnými balíkmi na portáli www.slovensko.sk, pracovníci Call centra finančnej správy jednoduchšie presmerujú hovor na podporu NASES. Klient tak nemusí telefonovať na iné telefónne číslo, keď má otázky súvisiace s procesom využívania občianskeho preukazu s čipom (eID), čo už nepatrí do kompetencie finančnej správy. 

Rovnaký postup platí aj opačne. Ak na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk zavolá klient, ktorý potrebuje vybaviť agendu nesúvisiacu s prácou na portáli na slovensko.sk, ale priamo s finančnou správou, prepájajú ho priamo na Call centrum finančnej správy. 

Napríklad za rok 2019 prepojilo Call centrum finančnej správy hovory na NASES v cca 1 300 prípadoch, NASES na finančnú správu v cca 600 prípadoch. Prepojenie call centier prinieslo klientom jednoznačnú výhodu: dostanú sa k odpovedi jednoduchšie a nemusia zisťovať, do koho kompetencie zodpovedanie otázky/dopytu patrí. 

Pracovníci call centier využívanú presmerovanie hovorov len pri zložitejších či odbornejších dopytoch tak, aby klient získal potrebné informácie čo najrýchlejšie.

Kontakty na call centrá:

Call centrum finančnej správy: 048/43 17 222

Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - NASES: 02/35 803 083

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 01. 2020)

Archív noviniek