Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Máte správne nastavené oprávnenia?

BRATISLAVA – 11.12.2015: Finančná správa spúšťa obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016. Pre nové služby boli zavedené nové oprávnenia, ktoré umožnia ich nastavenie a spravovanie podľa potrieb daňovníka.

Pre služby obojsmernej elektronickej komunikácie, ktoré zahŕňajú aj prístup k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu, boli v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy implementované nové oprávnenia. Používateľom s právnym titulom konania Štatutár / Osobné konanie / Zákonný zástupca budú automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu.

V súvislosti s týmito zmenami upozorňujeme používateľov portálu, aby si preverili, či majú splnomocnenie na prijímanie dokumentov (ktoré má štandardne len konateľ alebo štatutár spoločnosti). Ak ho konateľ alebo štatutár nemá, je potrebné, aby sa zaregistroval. V prípade, že takéto oprávnenie nemá v spoločnosti nikto, nebude možné prijímať elektronické zásielky. Doručovanie papierovou formou sa so spustením obojsmernej komunikácie končí.

Štatutár sa ďalej môže rozhodnúť, ako a či vôbec zamestnancom nastaví jednotlivé oprávnenia. Ak sa rozhodne, nemusí im udeliť povolenie na prijímanie písomností alebo ich podávanie. Môže im napr. povoliť prístup do celého spisu alebo len na vybrané dane. Takéto nastavenie je však potrebné urobiť manuálne priamo na portáli, prípadne ho môže vykonať aj registrátor na colnom a daňovom úrade.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.financnasprava.sk v časti "Elektronická komunikácia". V prípade potreby je možné využiť aj kontaktné centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(11. 12. 2015)

Archív tlačových správ