Preskočiť na hlavný obsah

Máme novinku: sprístupnili sme OpenData portál

BRATISLAVA – 10.11.2021: Finančná spáva pripravila pre verejnosť novinku. Dnešným dňom sme sprístupnili portál otvorených dát- OpenData. Občania, novinári, či laická verejnosť tak nájdu prehľadne na jednom mieste všetky údaje, ktoré má finančná správa k dispozícii. Celkovo sme pripravili 144 datasetov pre strojové spracovanie a iné použitie. K dispozícii sú zadarmo.

OpenData portál je ďalšou novinkou finančnej správy, ktorou vysielame signál smerom k verejnosti, že chceme byť otvorení. Portál je dostupný na adrese: https://opendata.financnasprava.sk. Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eura vrátane DPH. Cieľom bolo vybudovať špecializovaný portál pre prezentáciu otvorených dát finančnej správy, ktorý bude dostupný odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom internetu. „Teší ma, že sa nám podarilo sprístupniť tento nový portál pre verejnosť. Opäť sme urobili ďalší krok smerom k transparentnej inštitúcii, ktorá sa rada podelí s verejnosťou o množstvo relevantných údajov. Záleží nám na tom, aby sme ako verejná inštitúcia v maximálnej možnej miere sprístupnili informácie širokej verejnosti moderným spôsobom,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Celkovo OpenData portál obsahuje až 144 datasetov v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra. Z prehľadných grafov sa ľudia budú môcť dozvedieť ako sa darí finančnej správe vyberať dane a clo, získajú jednoduchý prehľad o nedoplatkoch, či exekúciách, ale aj o daňových kontrolách. Taktiež sa budú môcť dozvedieť ako sa vyvíjal počet výhercov a účastníkov v očkovacej prémii.

Na domovskej stránke sa nachádzajú prehľadné odkazy na jednotlivé témy. „Našim zámerom bolo pripraviť jednoduchý a prehľadný web, na ktorom ľudia nájdu všetky dáta, ktoré má finančná správa. K dispozícii budú zadarmo,“ zhodnotil generálny riaditeľ sekcie informatiky na finančnej správe Lukáš Sojka. Údaje z portálu sú k dispozícii pre kohokoľvek zadarmo a používatelia si ich vedia stiahnuť vo viacerých formátoch- PDF,CSV, XLS.

Finančná správa v najbližších mesiacoch plánuje zverejniť ďalšie datasety, cieľom je tiež dopĺňať historické dáta a rozvíjať API rozhranie portálu, ktoré bude poskytovať dáta z informačných zoznamov portálu finančnej správy.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 11. 2021)

Archív noviniek