Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Prešov - pobočka Stará Ľubovňa rozširuje svoju činnosť o colnú oblasť

PREŠOV – 12.06.2023: Od 1. júla 2023 sa Pobočka colného úradu Prešov so sídlom v Starej Ľubovni mení. Okrem daňovej oblasti, ktorú pre klientov FS zabezpečovala doposiaľ, rozširuje svoju činnosť aj o colnú oblasť. Stane sa tak treťou kombinovanou pobočkou v pôsobnosti Colného úradu Prešov popri existujúcich pobočkách v meste Prešov a Poprad. 

Z dôvodu organizačných zmien reflektujúcich na zvyšovanie miery zaťaženosti pracovísk, Colný úrad Prešov od júla tohto roka rozširuje činnosť pracoviska v Starej Ľubovni. V súčasnosti fungujúca daňová Pobočka colného úradu Stará Ľubovňa so sídlom na adrese Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa rozširuje svoju činnosť o colnú časť. Stane sa tak kombinovanou pobočkou colného úradu vo svojom regióne.

Táto pobočka CÚ Prešov bude okrem daňovej oblasti správy spotrebných daní plniť úlohy colného dohľadu a rozhodovať o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu pri dovoze a vývoze tovarov z/do tretích krajín. Preto tak verejnosť (súkromné osoby, ako aj podnikatelia) môže služby finančnej správy v colnej oblasti prostredníctvom Colného úradu Prešov využiť už aj v tomto meste.

Zahájenie výkonu činnosti pobočky colného úradu v Starej Ľubovni v colnej oblasti je plánované na deň 03.07.2023 (pondelok). Klientom FS bude uvedená pobočka poskytovať svoje služby 5 dní v týždni, a to pondelok - štvrtok v čase od 8.00 hod. - 16.00 hod. a piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 06. 2023)

Archív noviniek