Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Sťahovanie Pobočky colného úradu Košice Šaca

KOŠICE – 26.09.2013: Colný úrad Košice informuje verejnosť o sťahovaní Pobočky colného úradu Košice Šaca.

Dňa 1. októbra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška MF SR č. 291/2013 z 11. septembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 1. októbra 2013 dochádza k zmene názvu a sídla Pobočky colného úradu Košice Šaca.

  • Starý názov a sídlo pobočky:

Pobočka colného úradu Košice Šaca (5653)
Železiarenská 49
040 15 Košice – Šaca

  • Nový názov a sídlo pobočky:

Pobočka colného úradu Košice – Haniska (5653)
Areál prekladisko Haniska
044 57 Haniska

Colné konanie bude Pobočkou colného úradu Košice – Haniska zabezpečené od polnoci dňa 1. októbra 2013.

(26. 09. 2013)

Archív tlačových správ