Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Kontrolám sa nevyhnú stánkari aj na vinobraniach

BRATISLAVA – 24. 09. 2014: Malackí colníci a daňováci skontrolovali uplynulý víkend stánky na pezinskom Vinobraní. Zamerali sa na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici. Väčšina stánkarov zákon nedodržala.

Colný úrad Bratislava - Stanica colného úradu Malacky spolu s kontrolórmi z Daňového úradu Bratislava kontrolovali stánky na podujatí „Vinobranie 2014 Pezinok“, ktoré bolo v dňoch 19. - 21. 09. 2014 v Pezinku. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Malackí colníci si náhodne vytipovali sedem predajných miest s občerstvením. Zo všetkých kontrolovaných stánkov len dva nedodržali zákon o ERP. Na mieste im colníci uložili pokutu vo výške 760 eur.

Kontrolóri z Daňového úradu Bratislava skontrolovali 20 prevádzok, a v 14 stánkoch zistili porušenia. Na mieste udelili pokutu vo výške 2 100 eur.

„Cieľom takýchto kontrol je okrem dodržiavania zákona aj ochrana zákazníka. Najčastejším porušením je nezaevidovanie tržby v pokladni, čo v praxi znamená, že predajca daň, ktorú mal odviesť, si ponechal,“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Bratislava Katarína Tehlárová.

Druhým najčastejším porušením býva  síce zaevidovanie tržby, no zákazník bloček nedostane vôbec. Kontrolóri sa veľmi často stretávajú aj s neúplnými bločkami.

Blok, ktorý kupujúcemu predávajúci vydá, musí obsahovať číslo bloku, DPK (daňový kód pokladne) a logo MF.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB]

(24. 09. 2014)

Archív tlačových správ