Preskočiť na hlavný obsah

Stanovisko finančnej správy k článku Denníka N ohľadom správy OLAF

BRATISLAVA, 07.09.2018: Finančná správa reaguje na zverejnený článok Denníka N s názvom „OLAF vypátral obrovské colné podvody na Slovensku, Únii máme zaplatiť vyše 300 miliónov eur“.

Nie je to žiadna nová informácia. Prezident finančnej správy mal na túto tému interview s Hospodárskymi novinami už vo februári. Nie je pravda, že Slovensko musí zaplatiť 302 miliónov eur. Zmieňovaná suma nie je konečná, musí ju ešte posúdiť Európska komisia, pričom finančná správa jednoznačne považuje výšku sumy za neopodstatnenú a neoprávnenú. Správa OLAF-u hovorí o dovoze tovaru z ázijských krajín najmä v rokoch 2013 a 2014. V tom čase mali totiž viaceré krajiny, ako napríklad Malta, Španielsko, Veľká Británia či Nemecko, takmer štatút preclievacieho hubu pre ázijský tovar. Napríklad Veľkej Británii OLAF vypočítal možnú sumu vo výške 1,2 miliardy eur.

Okamžite ako sme identifikovali problémy s preclievaním a podhodnocovanim ázijského tovaru, zorganizovali sme v roku 2014 v Trenčianskych Tepliciach stretnutie krajín V4. Na základe tejto našej iniciatívy bola prijatá Trenčianska deklarácia. V nej sme stanovili minimálne prahové hodnoty rizikových profilov. Tieto opatrenia boli veľmi účinné. Dokazuje to rapídny pokles identifikovaných strát na cle - tie postupne klesli zo 163 mil. eur v roku 2013 na 6,9 mil. eur v 2015, 3,5 mil. eur v 2016 a na 1,3 mil. eur v 2017.

Článok Denníka N a zverejnenie informácií považujeme za účelové a tendenčné so snahou poškodiť finančnú správu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 09. 2018)

Archív noviniek