Preskočiť na hlavný obsah

Stanovisko finančnej správy k téme eKasa a podanie na Ústavný súd SR

BRATISLAVA, 24.01.2020: Finančná správa zverejňuje reakciu na vyjadrenia poslancov NR SR z Demokratickej strany v súvislosti s témou eKasa.

Veľmi oceňujeme, že Ústavný súd SR na svojom neverejnom zasadnutí rozhodol, že nevyhovuje návrhu skupiny poslancov NR SR na pozastavenie účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP. Môžeme ubezpečiť, že finančná správa nespracúva osobné údaje kupujúcich. Systém eKasa nemá za cieľ sledovať dennodenné správanie sa kupujúcich, ale bojovať v boji proti daňovým podvodom.

Finančná správa nezbiera údaje o zákazníkoch a nemá nástroje na ich stotožňovanie. ID klienta (unikátny identifikátor kupujúceho) nie je osobný údaj a už vôbec nie povinný údaj voči eKase. Táto výmena informácií sa deje iba medzi zákazníkom a obchodníkom, ktorí majú priamo medzi sebou upravenú oblasť ochrany osobných údajov. Navyše, takýto identifikátor pozná len kupujúci a predávajúci. Finančná správa nedokáže priradiť tento identifikátor ku konkrétnemu kupujúcemu.

Ani zaslaním ID zákazníckej (zľavovej) karty finančná správa nezískava žiadne iné údaje, ktoré sa ku karte viažu. Tieto údaje má len vydavateľ zákazníckej karty a neposkytuje ich finančnej správe pri evidencii tržieb. Zo zákazníckej karty nevie finančná správa získať osobné údaje kupujúceho a zákon ani podnikateľovi neukladá povinnosť tieto údaje zasielať.

DIČ je prideľované daňovému subjektu správcom dane na účely jeho identifikácie a tiež práve z dôvodu eliminovania potreby vedenia iných osobných údajov ako rodné číslo, dátum narodenia a pod. Nie je možné porovnávať Slovenskú a Českú republiku, nakoľko DIČ na Slovensku, na rozdiel od ČR, neobsahuje žiadny osobný údaj (ako napríklad rodné číslo).

Chceme upozorniť aj poslancov NRSR, ktorí v tomto predvolebnom období opäť útočia na projekt online evidencie tržieb, aby tento projekt, ktorý funguje korektne a má jasný cieľ, prestali spochybňovať. Navyše, konanie v tejto veci nie je ukončené a pokračuje.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 01. 2020)

Archív noviniek