Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Stanovisko k brífingu strany OĽaNO

BRATISLAVA, 10.10.2019: Finančná správa zverejňuje reakciu k informáciám, ktoré odzneli na brífingu politickej strany OĽaNO k téme A. Vadalu.

Slovenská finančná správa nemá informácie o výsledkoch vyšetrovania, a teda dôvodoch odsúdenia zmieňovanej osoby. Ako sme už v minulosti uvádzali, finančná správa neeviduje v databázach žiadne dovozy uskutočnené pre spoločnosti spojené s uvedeným menom. Žiadna kontrola tovaru pre tohto príjemcu sa teda nemohla na Slovensku konať.

Chceme zopakovať, že žiadna firma, v ktorej záznamoch sa nachádza zmieňované meno, nemá pridelený identifikátor EORI, čo je kód, ktorý musí mať každá spoločnosť, ktorá niečo dováža alebo vyváža. Jeho firmy teda na Slovensku nič nepreclievali. Ak jeho firmy do EÚ niečo dovážali, museli preclievať tovar v inej krajine EÚ. Takýto tovar však už slovenskí colníci z pohľadu splnenia colných predpisov nekontrolujú. Jedným zo základných princípov únie je totiž voľný pohyb tovaru.

Upozorňujeme, že finančná správa nemá vyšetrovacie právomoci v oblasti drogovej trestnej činnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 195 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 10. 2019)

Archív noviniek