Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Stanovisko k medializovaným informáciám v TRENDE a v Denníku N

BRATISLAVA, 27.07.2018: Finančná správa reaguje na článok zverejnený v týždenníku TREND 26.7.2018 a v denníku Denník N 27.7.2018, v ktorých zazneli zavádzajúce a nepravdivé informácie. Finančná správa k nim poskytuje nasledovné stanovisko.

V článku „Kažimírov skorý útek“, ktorý bol zverejnený v týždenníku TREND 26.7.2018 a na etrend.sk [nové okno], bolo zverejnené nasledovné vyjadrenie: „L. Bašternák by pritom od štátu nedokázal vymámiť milióny eur, ak by mu to pracovníci Finančnej správy neumožnili. ... Ešte v apríli 2016 dostali médiá anonymný list zamestnankyne Finančnej správy, podľa ktorého bol na obe menované kontrolórky „vyvíjaný nátlak zo strany vedenia finančnej správy, konkrétne Ing. Danielom Čechom – generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej – a Ing. Františkom Imreczem – prezident finančnej správy –, aby sa predmetná daňová kontrola skončila bez nálezu, teda v podstate v poriadku...“

Rovnako v článku „Kažimír by mal vplyv aj ako guvernér“ zverejnenom v denníku Denník N 27.7.2018 a na dennikn.sk [nové okno], bolo zverejnené nasledovné vyjadrenie: „...Navyše má za sebou škandál s Ladislavom Bašternákom. Daňové úrady, ktoré patria pod Imreczeho, totiž zastavili vyšetrovanie jeho kauzy a podľa zamestnankyne daňovej správy to zastavil práve Imrecze...“

Ani v jednom z článkov však už autori článkov nedodali verejne známy fakt, že obe pracovníčky, ktoré boli údajne ovplyvňované, toto dôrazne odmietli. Jedna z pracovníčok už ani nie je zamestnankyňou FS a dôrazne sa ohradila proti výmyslom, ktoré, navyše, tvrdil anonym.

Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzame stanovisko finančnej správy k medializovaným informáciám:

„Finančná správa koná v každom daňovom prípade rovnako dôsledne a v súlade s legislatívou. Je dôležité si uvedomiť, že prípad sa vzťahuje na obdobie roku 2012. Finančná správa sa v tom čase nachádzala v katastrofálnom stave z pohľadu informačných systémov. Faktom je, že neexistovali žiadne analytické systémy, ktoré by dokázali vyhodnocovať transakcie z pohľadu všetkých zapojených subjektov do daného reťazca. Chýbal funkčný dátový sklad, na základe ktorého by bolo možné transakcie vyhodnotiť ako rizikové. Išlo o kolaps informačného systému a ten otvára priestor pre daňové podvody. Dnes je stav taký, že po zavedení kontrolného výkazu vieme skontrolovať celý dodávateľský reťazec, využívame totiž analytické systémy, ktoré nám vyhodnocujú rizikovosť. V 2012 analytika nebola.

Bolo medializované, že kontrola firmy BL-202 L. Baštrnáka dopadla dobre a kontrolórky ju uzavreli bez nálezu na základe tých dát, ktoré mohli v tom čase vidieť, opakujeme, neexistovali žiadne analytické systémy. Daňovú kontrolu vykonávajú zamestnanci správcu dane (kontrolóri) samostatne podľa zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie finančnej správy nemá možnosť do priebehu daňových kontrol zasahovať. Žiadne obvinenia sa navyše nepotvrdili. Dotknuté zamestnankyne verejne deklarovali, že nikto ich prácu neovplyvňoval, nikto na nich nevyvíjal žiadny nátlak, ani nedostali nijaký pokyn zo strany vedenia na medializované konanie, dokonca sa s prezidentom finančnej správy nikdy ani nestretli. Tieto ich výpovede boli verejne prezentované, existujú v záznamoch Inšpekcie finančnej správy, informáciami disponuje aj polícia. V tejto veci bol navyše na NAKA vypovedať aj priamo prezident finančnej správy, pričom v tejto súvislosti nebolo vznesené žiadne obvinenie či trestné oznámenie.“

Dokument: Stanovisko FS na stiahnutie [.pdf; 209 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 07. 2018)

Archív noviniek