Preskočiť na hlavný obsah

Štátny rozpočet naplnili príjmy z cla a daní

ŽILINA – 16. 07. 2014: Colnému úradu zo Žiliny sa od začiatku tohto roka v porovnaní s plánom darí  napĺňať príjmy do štátneho rozpočtu na 110,5%.  Za šesť mesiacov do pokladnice odviedol takmer 241,5 milióna eur.

Výberom a správou cla a daní napĺňajú colné orgány nielen príjmovú časť štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu EÚ. Za prvý polrok tohto roka Colný úrad Žilina zabezpečil príjem do pokladnice z najvýznamnejšieho druhu daní, ktorým je DPH, vo výške 193,4 milióna eur. Okrem toho do rozpočtu odviedol clo vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Od začiatku roka každý mesiac zaznamenal colný úrad mierne prekročenie výberu cla aj DPH. Na zvyšujúcom trende v plnení plánu má podstatnú zásluhu automobilový priemysel v Žilinskom kraji.

V pozitívnych číslach sa colný úrad nachádza aj pri pohľade na odvod financií zo spotrebných daní. Za obdobie od januára do júna tohto roka odviedol do štátneho rozpočtu 46,5 milióna eur.  Najvýraznejšie, až 72 %, sa na tejto sume podieľala spotrebná daň z liehu. Pod vysoké číslo odvedených peňazí sa okrem liehu podpísali aj ďalšie komodity ako sú tabak, elektrina a minerálne oleje. Znížený dopyt po uhlí priniesol do kasy menej peňazí, ale za to sa kladne prejavil na plnení plánu v oblasti spotrebnej dane zo zemného plynu. Najmenej významný pre štátnu pokladnicu bol prínos zo spotrebnej dane z vína.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(16. 07. 2014)

Archív noviniek