Preskočiť na hlavný obsah

Daňovníkov sme upozornili na nesprávny odpočet daňovej straty

BRATISLAVA – 06.07.2021: Pri podávaní daňových priznaní za rok 2019 niektorí daňovníci uviedli nesprávny odpočet daňovej straty. Finančná správa však bola ústretová a v rámci proklientskeho prístupu oslovila 126 daňových subjektov, aby si chybný odpočet opravili. Dodatočné daňové priznanie na základe upozornenia podalo 106 subjektov. Tento krok priniesol pozitíva pre štátny rozpočet, ocenili ho však aj samotní daňovníci.

Finančná správa pokračuje v proklientskom prístupe voči daňovým subjektom. Identifikovala právnické osoby, ktoré za zdaňovacie obdobie 2019 nesprávne umorili daňovú stratu z predchádzajúcich rokov. Nesúlad medzi deklarovanou a správnou hodnotou našla v 126 prípadoch. V rámci dobrovoľného plnenia daňových povinností však týchto daňovníkov kontrolóri daňových úradov telefonicky oslovili a odporučili im chybný odpočet daňovej straty opraviť.

Podľa aktuálnych údajov podalo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov na základe upozornenia daňových kontrolórov 106 daňovníkov, ktorí si znížili odpočítanú daňovú stratu o takmer 4 milióny eur. Dodatočne priznali daň v celkovej výške 337.802 eur.

Išlo o ďalšiu akciu v rámci proklientskeho prístupu finančnej správy. Ocenili ho aj daňové subjekty, ktoré privítali možnosť nápravy chýb bez nutnosti výkonu daňovej kontroly.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 07. 2021)

Archív noviniek