Preskočiť na hlavný obsah

Nezákonný dovoz streliva

MICHALOVCE – 03.06.2022: Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom zaznamenali príslušníci finančnej správy prípad nezákonného dovozu streliva. Išlo o 100 kusov nábojov do loveckých zbraní.

Príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké odhalili prípad nezákonného dovozu streliva. To bolo nájdené počas colnej kontroly batožinového priestoru osobného vozidla. Niekoľko druhov nábojov do loveckých zbraní sa nachádzalo v igelitovej taške v priestore pri rezervnom kolese. Celkovo sa vo vozidle nachádzalo 100 kusov nábojov.

Podozrenie z možného spáchania trestného činu bolo oznámené orgánom činným v trestnom konaní a prípad bol z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti postúpený Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach, Odboru kriminálnej polície.

Colný úrad upozorňuje cestujúcich, že na neobchodný dovoz a vývoz zbraní a streliva sa vzťahujú zákazy a obmedzenia. Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane alebo streliva do zbraní cez vonkajšiu hranicu Európskej únie, je povinný túto skutočnosť oznámiť policajným a colným orgánom, ktoré vykonávajú na hraničnom priechode pasovú a colnú kontrolu. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list alebo zbrojný pas. Ide najmä o zbrane lovecké, športové, štartovacie, predvádzacie a pod.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 06. 2022)

Archív noviniek