Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Najvyšší predstavitelia colných a daňových správ rokujú na Slovensku

TRENČÍN – 17.09.2015: Deklaráciu o zavedení spoločných rizík pri kontrole textilu a obuvi dovážaných z ázijských krajín podpísali dnes v Trenčíne najvyšší predstavitelia colných správ krajín V4 – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Na dvojdňovom rokovaní sa zúčastňujú aj šéfovia daňových správ, pričom zoskupenie V4 rozšírili kolegovia z Rakúska a Slovinska. 

Hlavnou témou stretnutia najvyšších predstaviteľov colných a daňových správ krajín Vyšehradskej štvorky spolu s Rakúskom a Slovinskom je boj proti daňovým podvodom, ktorý môže byť efektívnejší, ak štáty stredoeurópskeho regiónu budú využívať jednotné postupy a podobné metódy. Finančné riaditeľstvo SR preto zorganizovalo pracovné stretnutie s cieľom otvoriť ďalší priestor na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce v rámci regiónu. Navrhlo spojenie podujatia so zasadnutím generálnych riaditeľov daňových správ krajín V6. Zasadnutie oboch formátov sa koná v dňoch 17. – 18. 9. 2015 v Trenčíne a finančnú správu na ňom reprezentujú prezident František Imrecze a viceprezidentka Dana Meager. 

Najvýznamnejším bodom stretnutia bol podpis Spoločnej deklarácie krajín V4 o zavedení spoločných rizík pri kontrole textilu a obuvi dovážaných z ázijských krajín. Jednou z kľúčových téz stretnutia V4 boli aj výsledky pracovnej skupiny zaoberajúcej sa bojom proti daňovým únikom z minerálnych olejov. 

Rokovanie skupiny V6 sa sústredilo predovšetkým na tému kontrolného výkazu DPH a jeho dopad na odhaľovanie daňových podvodov. Na zasadnutí sa okrem iného diskutovalo aj o otázkach spojených s daňovým tajomstvom, zrušením registrácie DPH pri fyzických a právnických osobách, primárnej úprave základu dane u závislých osôb či simultánnych kontrolách. Na spoločnom zasadnutí sa asi 40 účastníkov venovalo téme colnej hodnoty a transferového oceňovania.

Zmyslom regionálnych stretnutí tohto typu je, aby členské štáty využívali zjednotené postupy, čím bude aktivita Európskej únie v boji proti spomenutým fenoménom účinnejšia. V stredoeurópskom regióne sa to týka predovšetkým definovania podobných rizikových profilov pri citlivých tovaroch dovážaných na územie krajín V4.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(17. 09. 2015)

Archív noviniek