Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Odborné stretnutie k eKase

BRATISLAVA, 21.11.2019: Finančná správa zorganizovala včera (20.11.2019) odborné stretnutie k projektu eKasa. Na stretnutí sa zúčastnili tri desiatky odborníkov z poradného orgánu prezidentky finančnej  správy, výrobcov chránených dátových úložísk, výrobcov pokladničných riešení a ďalších subjektov zo štátneho aj tretieho sektora. Na stretnutí jasne zaznelo, že systém finančnej správy nijako napadnutý nebol a v žiadnom prípade sa rušiť nebude. Prioritou posledných tohtoročných týždňov je pripojenie sa všetkých nepripojených podnikateľov do eKasy. 

Viac ako 30 odborníkov diskutovalo včera o bezpečnosti systému eKasa a medializovaných informáciách o zraniteľnosti chránených dátových úložísk pri offline móde. Finančná správa zorganizovala odborné stretnutie k téme eKasa. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia Konzultačnej rady prezidentky finančnej správy [nové okno], zástupcovia výrobcov chránených dátových úložísk, zástupcovia najväčších výrobcov certifikovaných pokladničných riešení, rovnako ako zástupcovia odborných organizácií zo štátnej sféry (UPVII) aj z tretieho sektora (Nethemba, Slovensko.Digital). 

Finančná správa stretnutie zorganizovala s cieľom vyhnúť sa politizácii témy. Ide totiž o vysoko odbornú tému. Politizovanie tejto témy vníma finančná správa ako súčasť antikampane, ktorú vedú najmä nepoctivé firmy či nepoctiví podnikatelia, ktorým stav so súčasnými registračnými pokladnicami vyhovuje. Finančná správa preto opätovne ubezpečila, že systém finančnej správy nijako napadnutý nebol.  V medializovanom prípade išlo o príklad individuálnej pokladnice, ktorá po zásahu heckerov neobsahovala všetky prvky, na ktoré bola udelená certifikácia. Takúto pokladnicu už nie je možné považovať za pokladnicu eKasa. 

V diskusii sa účastníci zhodli, že projekt má svoje opodstatnenie a je veľmi dôležitým opatrením v boji proti daňovým podvodom. Aj zástupcovia podnikateľov a živnostníkov vnímajú, že v „starom“ systéme fungovania pokladníc sú nepoctiví podnikatelia zvýhodnení pred tými poctivými, a tomu má eKasa zamedziť. V diskusii zazneli viaceré návrhy na bežné prevádzkové úpravy, ktoré vyplývajú z praxe a z požiadaviek daňových subjektov. Napríklad zástupcovia daňových poradcov riešili potrebu úpravy reportov v eKasa zóne, čo finančná správa zabezpečí. 

Zástupcovia prítomní za spoločnosť Nethemba v diskusii vyjadrili názor, že nie je žiadny dôvod na to, aby existovalo chránené dátové úložisko a že treba zrušiť certifikáciu, s čím nesúhlasili ani zástupcovia podnikateľov, ani výrobcov pokladničných riešení, ani ďalší odborníci z Konzultačnej rady. Prevládal názor, že chránené dátové úložisko v offline režime pokladnice má svoje opodstatnenie a certifikácia zo strany finančnej správy má jednoznačne význam.  

Zástupcovia finančnej správy zúčastnených ubezpečili, že sú otvorení prípadným návrhom na zlepšenie, ak budú mať racionálne opodstatnenie a zmysluplne zvýšia kritéria, ktoré finančná správa na systém kladie. Na stretnutí však jasne zaznelo, že systém finančnej správy spĺňa všetky bezpečnostné kritériá, v žiadnom prípade sa rušiť nebude a nedôjde ani k žiadnym výrazným technickým úpravám. Prioritou posledných tohtoročných týždňov je totiž najmä pripojenie sa všetkých nepripojených podnikateľov do eKasy. Po niekoľkomesačnom fungovaní ostrej prevádzky finančná správa zanalyzuje reálne výsledky projektu a všetky návrhy na zlepšenie a zefektívnenie fungovania projektu, ktoré vzišli zo spoločnej diskusie, podrobí ďalšej analýze. 

Zástupcovia finančnej správy na stretnutí zúčastnených informovali, že za projektom si finančná správa stojí a termín 1.1.2020 pre pripojenie sa k eKase platí. Zároveň prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová vyzvala dodávateľov certifikovaných pokladničných riešení k spolupráci - aby sami iniciatívne vyzývali svojich klientov na čo najskoršie pripojenie sa k systému.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 11. 2019)

Archív noviniek