Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Stretnutie k možnostiam pripravovaného portálu finančnej správy

Bratislava – 27.3.2013: Finančné riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky uskutoční vo štvrtok 28.3.2012 od 8:30h do 11:30h v rámci projektu „Portál Finančnej správy“ pracovné stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej komory daňových poradcov, Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, Slovenskej komory audítorov a Iniciatívy „To sa Nedá“. Prítomní budú  aj zástupcovia spoločností Ditec,a.s., Capgemini Slovensko, s.r.o., Millenium, spol. s r. o.

Cieľom stretnutia je vytvoriť priestor na prezentáciu návrhov, ktoré zlepšia komunikáciu Finančnej správy s verejnosťou prostredníctvom jej portálu. K tomuto cieľu má prispieť dialóg medzi odborníkmi  a iniciatívou.

Stretnutie sa uskutoční v budove Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Mierová ul. 23, Bratislava.

(27. 03. 2013)

Archív tlačových správ