Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Stretnutie k možnostiam pripravovaného portálu finančnej správy

Bratislava – 28.3.2013: Finančné riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky uskutočnilo otvorené stretnutie pre odbornú verejnosť k projektu prípravy „Portálu Finančnej správy“. Prítomní účastníci hľadali odpovede na otázky k téme, ako by mal vyzerať užívateľsky optimálny portál finančnej správy. 

Odborná diskusia medzi IT špecialistami a predstaviteľmi užívateľov z radov Slovenskej komory daňových poradcov, Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, Slovenskej komory audítorov a Iniciatívy „To sa Nedá“ priniesla množstvo námetov, ako pokračovať v príprave portálu finančnej správy. Ten by mal byť pre občana zrozumiteľný a mal by mu umožniť jednoduchou navigáciou získať požadovanú informáciu. 

Stretnutie prispelo k určeniu priorít, ktoré budú ako prvé v rámci nového portálu finančnej správy riešené.

(28. 03. 2013)

Archív tlačových správ