Preskočiť na hlavný obsah

Stretnutie vedenia slovenskej a českej finančnej správy

BRATISLAVA/PRAHA, 24.01.2019: Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová sa stretla v Prahe s generálnou riaditeľkou Českej finančnej správy Tatjanou Richterovou. 

Išlo o ich prvé pracovné stretnutie, na ktorom si vymenili skúsenosti z riadenia finančných správ, hovorili o nových projektoch v oboch krajinách a o výmene informácií v oblasti DPH. Mali si čo povedať, keďže obe sú dlhoročné odborníčky v oblasti daňovej problematiky a ich profesné cesty sú si v mnohom podobné. 

Tatjana Richterová je novou generálnou riaditeľkou Českej finančnej správy, vo funkcii nahradila riaditeľa Martina Janečka.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 288 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 01. 2019)

Archív noviniek