Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Strojári – kúpili ste formy v zahraničí?

TRENČÍN – 18. 06. 2015:  Predstavte si situáciu, že podnikáte, vytvoríte si obchodné kontakty v zahraničí, v Ázii, v Amerike alebo v akejkoľvek inej krajine mimo Európskej únie. Kúpite si zlievarenskú formu od zahraničného obchodného partnera, ale túto formu nedoveziete na Slovensko, ponecháte ju v zahraničí a tam sú na nej vyrábané výrobky a až tieto výrobky dovážate na Slovensko. 

Samozrejme cena týchto výrobkov je v našom modelovom príklade nižšia, ako keby ste dovážali výrobky od obchodného partnera, ktorý by ich vyrábal na svojej (nie na Vašej) zlievarenskej forme. 

Ako postupovať v takomto prípade pri colnom konaní pri dovoze výrobkov vyrobených na Vašej zlievarenskej forme, ktorá je Vaším vlastníctvom, ale fyzicky sa nachádza v krajine mimo Európskej únie, teda v tzv. tretích krajinách, aby ste neporušili colné predpisy? 

Hodnota zlievarenskej formy, matríc, náradia a podobných predmetov používaných pri výrobe dovážaného tovaru je pripočítateľnou položkou k cene skutočne platenej alebo cene, ktorá sa má za dovážaný tovar zaplatiť, pozitívne teda ovplyvňuje colnú hodnotu tovaru, ktorá je základom pre vymeranie cla a DPH pri dovoze tovaru. V praxi sa najčastejšie stretávame s pripočítateľnými položkami ako cena za dopravu tovaru, poistenie tovaru,  obal tovaru, ak nie sú zahrnuté v cene tovaru. Nemožno však zabúdať ani na ďalšie situácie, ktoré môžu ovplyvniť colnú hodnotu dovážaného tovaru. Okrem už spomínaného príkladu to môže byť i hodnota všetkých materiálov spotrebovaných pri výrobe dovážaného tovaru, technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo EÚ a potrebné na výrobu dovážaného tovaru, ktoré hradíte Vy ako kupujúci. 

Pritom nie je podstatné, či cena za ne už bola zaplatená alebo sa má zaplatiť, či sa hodnota tovarov a služieb poskytuje priamo alebo nepriamo, bezodplatne alebo za zníženú cenu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom tohto tovaru. 

Ak už colné konanie bolo ukončené, môže deklarant následne požiadať colný úrad o opravu colného vyhlásenia s následným dodatočným dovymeraním colného dlhu. Táto možnosť sa už nedá využiť v prípade, ak bola začatá zo strany colného úradu následná kontrola po prepustení tovaru. V prípade nesprávne deklarovanej colnej hodnoty tovaru sa deklarant vystavuje podozreniu z porušenia colných predpisov a spáchania colného deliktu, za čo môže byť sankcionovaný.   

Colný úrad Trenčín v tomto roku dovymeral z tohto dôvodu colný dlh v celkovej výške viac ako 70 000 eur. „Celkovo bolo v prvom polroku 2015 dovymeraných takmer 900 000 eur. Pre porovnanie uvádzam ešte údaj o dovymeranom colnom dlhu v roku 2014, keď za celý rok dosiahla táto suma taktiež necelých 900 000 eur,“ skonštatovala Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(18. 06. 2015)

Archív tlačových správ