Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Študenti na pobočke colného úradu

BANSKÁ BYSTRICA – 15.02.2019: Zvolenskú pobočku colného úradu navštívili študenti Strednej priemyselnej dopravnej školy zo Zvolena, aby sa dozvedeli viac o ich činnosti priamo vo výkone. Exkurzia bola zameraná na colné konanie, kontrolu a colný dohľad tovaru prichádzajúceho z tretieho štátu na územie EÚ.

Študenti mohli priamo v praxi sledovať, ako sa prepúšťa tovar do navrhovaného režimu či vykonáva colná kontrola tovaru v dopravnom prostriedku. Taktiež mali možnosť vidieť kontrolu tovaru pomocou technických zariadení, ktorú robia colníci z oddelenia špecializovaných technológií. Ukázali im, čo používajú pri výkone, napríklad na monitorovanie rádioaktívneho tovaru, meranie chemických prvkov tuhého a pieskového materiálu. 

Colníci urobili študentom prednášku z oblasti colného konania a kontroly, po ktorej mali možnosť klásť otázky. Zaujímali ich najmä formy pašovania v cestnej a leteckej doprave, preprava tabakových výrobkov, alkoholu a suvenírov. Banskobystrickí colníci považujú takéto stretnutia so študentmi za súčasť prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Ďalší pozitívny efekt vidia vo zvyšovaní finančnej gramotnosti mladých ľudí a v podpore prirodzeného plnenia ich zákonných povinností voči štátu.

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene navštevuje pobočku colného úradu minimálne dvakrát ročne.

Na škole sa totiž vyučuje odbor – prevádzka a ekonomika v doprave, zameranie – logistika v doprave a predmet colná náuka.

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 02. 2019)

Archív noviniek