Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

„Štvornohí colníci“ odhalili tento rok 160 pašerákov

BRATISLAVA – 07.08.2013: Za prvých sedem mesiacov odhalili psovodi s ich štvornohými zverencami už 160 prípadov nelegálneho či pašovaného tovaru. Väčšina sa týkala nezákonného prevozu tabaku a tabakových výrobkov. „Štvornohí colníci“ sa využívajú aj pri hľadaní drog, peňažnej hotovosti či chránených druhov rastlín a živočíchov alebo výrobkov z nich podľa dohovoru CITES.

Služobná kynológia je špecifická odborná oblasť finančnej správy. Vycvičené psy a ich psovodi pôsobia  na jednotlivých colných úradoch. Najväčším počtom psov s najlepšími výsledkami sa môžu pochváliť úrady v Michalovciach a v Bratislave. Najviac úspešných záchytov je z oblasti tabaku a tabakových výrobkoch. Psovodi preventívne kontrolujú hraničný priechod s Ukrajinou či letiská a podieľajú sa na odhaľovaní pašovaného tovaru. Využívajú ich aj na strážne služby pri hliadkovaní na rizikových miestach (napr. tržnice).

Základom úspechu je vhodný výber psa. Nezáleží na rodokmeni, rase či na pohlaví. Rozhodujúce sú povahové a pracovné vlastnosti. Do výcvikového strediska v Gajaroch prichádzajú dospelé psy. Hlavný kynológ musí preveriť ich predpoklad na pachové práce. Prvý mesiac prechádzajú karanténou a záťažovými testami v rôznych prostrediach. Pokiaľ sa ukáže, že psík na túto prácu nie je vhodný, finančná správa má právo vrátiť ho pôvodnému majiteľovi.

„Psa možno vycvičiť na vyhľadávanie prakticky čohokoľvek, niektoré plemená však detekujú pachy spoľahlivejšie,“ uviedol hlavný kynológ Jozef Okuliar. Symbolom služobnej kynológie je nemecký ovčiak. Osvedčili sa aj belgický ovčiak a labrador, z menších plemien sa využívajú malý bradáč a jack russel terier.

Základný kynologický výcvik, ktorý si finančná správa zabezpečuje sama, trvá od troch do štyroch mesiacov. Najdlhšie trvá výcvik na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Kým pri tabakových výrobkoch pes rozpoznáva jeden nosný pach, v prípade organických a syntetických drog je ich viacero. „Inak vonia marihuana, inak kokaín. Pach syntetických omamných látok, na rozdiel od psa, človek rozlíšiť ani nedokáže,“ poznamenal Okuliar.

(07. 08. 2013)

Archív tlačových správ