Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Súčinnostná kontrolná akcia dopadla dobre

TRENČÍN – 29. 01. 2016: Na hraničný priechod Drietoma sa počas včerajšieho dňa zamerala pozornoť colníkov z viacerých colných úradov. V rámci kontrolnej akcie preverili 145 motorových vozidiel.  

Išlo o kontrolnú akciu Oddelenia špeciálnych technológií Colných úradov Trenčín a Nitra, ktorá bola súčasne vykonávaná aj so zapojením služobných psov zo Staníc colných úradov v Trenčíne a Trnave. Colníci sa zamerali na možné riziko prekročenia radiačných hodnôt, kontrolu MDP, kontrolu prepravných povolení, kontrolu prepravy tovaru podliehajúcemu spotrebným daniam a možnú prekládku takéhoto tovaru a dovoz tovaru z tretích krajín. V jednom prípade bolo zistené menej závažné porušenie predpisov, za čo bola uložená bloková pokuta, a to bolo skontrolovaných 145 motorových dopravných prostriedkov. 

 V trenčianskom regióne išlo o prvú kontrolnú akciu, pri ktorej bol súčasne použitý Mobilný detekčný systém „MDS-134D SKID“ na odhaľovanie radiácie. „Podobné kontrolné akcie budú vykonávané i v budúcnosti“, uzavrela Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín najmä  s poukazom na preventívny a ochranný účel takejto činnosti. 
 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(29. 01. 2016)

Archív tlačových správ